Vastuvõtt kooli

Tabasalu Ühisgümnaasiumi 1.-9. klassidesse võtame vastu eelkõige Harku vallas elavaid lapsi (rahvastikuregistri järgselt). Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka teistes piirkondades elavaid lapsi. 

Tabasalu Ühisgümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord (2017)

 

Harku valla haridus- ja kultuuriosakonna kontaktid:

Kristi Villand, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, kristi.villand@harku.ee
Reelika Lõhmus, haridusspetsialist, reelika.lohmus@harku.ee