Vastuvõtt kooli

Tabasalu Ühisgümnaasiumi 1.-9. klassidesse võtame vastu eelkõige Harku vallas elavaid lapsi (rahvastikuregistri järgselt). Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka teistes piirkondades elavaid lapsi. Gümnaasiumisse on oodatud õppima kõik õpilased (ka väljastpoolt Harku valda).

Tabasalu Ühisgümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord (2017)

 

Harku valla haridus- ja kultuuriosakonna kontaktid:

Kristi Villand, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, kristi.villand@harku.ee
Reelika Lõhmus, haridusspetsialist, reelika.lohmus@harku.ee