Valgevene projekt

30.08.15
Projekti pealkiri Rahvusvaheline projekt „Sõpruskoolid"
Projekti eesmärk Sõprussuhete arendamine õpilaste ja õpetajate vahel; võõrkeelte õppimine ning kultuurierinevuste tajumine ja aktsepteerimine
Projekti aeg/kestvus 2007-2016
Projektijuht, kaasatud õpetajad

Niina Peerna

Ülle Arumäe, Jana Loomik, Ilana Veltbach, Kristi Põldoja

Õpilaste sihtgrupp Põhikooli 3. aste ja gümnaasium
Partnerid
  • Valgevene saatkond Eestis
  • Eesti saatkond Valgevenes
  • Eesti-Valgevene Assotsiatsioon
Kohtumised
  • Kaks korda aastas kohtumised TÜG ja Valgevene kooli vahel
  • Valgevene konsuliga
  • Eesti konsuliga Valgevenes
Valminud tööd
  • Näitus „Eesti muinasjutt Valgevene koolis"
  • Näitus „Valgevene muinasjutt Eesti koolis"
  • Vabariiklik omaloominguline konkurss Eesti-Valgevene
  • Videofilmid  „Valgevene kunst" ja  „Valgevenelased Eestis"
Pildid  
Artiklid Ajalehtedes: Molodjož Estonii, MK-Estonia, Postimees, Õpetajate Leht, Valgevene õpetajate leht, Harjumaa, Harju Elu, Harku Valla Teataja, Maardu Teataja Ajakirjades: Eesti ajakiri "Utšitel", Valgevene ajakiri "Adukatsia i Võhavanne"
Viited  

Projektist aastail 2007-2011