« Tagasi

Uus Comeniuse projekt Tabasalu koolis

Üle 170 kooli taotles 2012. aasta kevadel toetust Comeniuse programmi raames üldhariduskoolide rahvusvaheliste koostööprojektide rahastamiseks. Juuli lõpus selgusid tulemused ja 54 üldhariduskooli hulgas sai toetuse ka meie kooli 15-19-aastastele õpilastele mõeldud projekt „Vastutustundlik tarbimine".

Euroopa Liidu poolt rahastatud üldhariduskoolide rahvusvaheliste koostööprojektide toetussumma ületas esmakordselt miljoni euro piiri, meie koolile projekti tarbeks eraldatud summa on 20 000 eurot. Projekti on kaasatud kooli võõrkeelte-, oskusainete ning reaal- ja loodusainete õppetoolide õpetajad. 
 
Meie partneriteks uues Comeniuse projektis on Taani, Saksamaa, Ungari, Poola, Türgi, Portugal ja Rumeenia.

Meie kooli õpilaste initsiatiivil on juba alustatud projekti koduleheküljewww.comenius5.edu.ee loomist ja on koostatud GoogleDocs-is online-küsitlus õpilaste tarbimisharjumuste kohta. 

17.-22. novembrini osalevad meie kooli õpilased ja õpetajad projekti esimesel töökohtumisel, mis toimub Saksamaal Gladenbachis.
 
Projekti taotluse kirjutamisel andsid oma panuse kooli IT-juht Alari Laht, klassiõpetaja Lea Netz ning klassiõpetaja ja saksa keele õpetaja Krista Savitsch. Projekti koordinaatoriks on Krista Savitsch.