« Tagasi

Teadaanne

Lugupeetud koolipere


Kirjutan seoses maailmas ja Eestis lahtirulluva erakorraliselt tõsise epidemioloogilise olukorraga. Eelmisel nädalal olnud informatsiooni osas, mis puudutas teatud isikute (tundlikud terviseandmed) karantiini suunamist Terviseameti poolt, on kool saanud 10.03.2020 Terviseameti poolse kinnituse, et 10.03.2020 seisuga ei ole ükski TÜG õpilane viirusesse nakatunud, kuid osad isikud viibivad karantiinis/vaatluse all.

Kooli jaoks on antud riskisituatsiooniga tegelemisel peamisteks partneriteks vastavalt Terviseamet, Haridus- ja Teadusministeerium ning Harku Vallavalitsus. Kool on oma senistes tegevustes lähtunud kõigist autoriteetsete allikate poolt jagatud soovitustest. 

 

1. Kooli poolt on veebruaris juba saadetud asjakohane informatsioon (preventatiivne tegevus) kõigis kooli infokanalites (kodulehekülg, FB, eKool).

2. Koolihoone on varustatud mitmekümne Sotsiaalministeeriumi/Terviseameti poolt saadetud preventatiivset tegevuse vajadusest informeerivate teadetega (seinad täis kleebitud).

3. Kõiki söögitunnis sööjaid saadetakse kohustuslikult käsi pesema.

4. Kõiki õpetajad on informeeritud eraldi Terviseameti poolt kooli personalile saadetud juhistega ning seeläbi kogu personal järjepidevalt juhib õpilaste tähelepanu preventatiivsetele meetmetele.

5. Kool on tõhustanud koristusteenust ning varustanud kõik koristajad desinfektsiooni vahenditega, millega käiakse täiendavalt mitmel korral päevas üle ukselinke ja käsipuusid. Samuti on tekitatud arvestatavad seebivarud jm.

6. Kool on tellinud suurel hulgal täiendavaid vahendeid, et võimalda ka kõigile õpetajatele nn isiklikku pihustit (tarneajad on kahjuks veninud ning oleme juba nädala oodanud ning loodetavasti järgmine nädal saabuvad)

7. Kool on tellinud ZAP kätepihustusmasinad, mida on plaanis lisada kõikidesse kooli sõlmpunktidesse. Samuti on tarneajad pikemad kui tavapäraselt ning tänase info kohaselt saabuvad seadmed järgmine nädal.

8. On loodud valmisolek e-õppele üleminekuks (kool on koostanud juhendid, kuidas õpetajad peaksid e-õpet läbi viima)

9. On planeeritud kogu kollektiivi puudutav koolituspäev, kus kõiki õpetajaid instrueeritakse e-õpet läbi viima.

 

Oleme koolina tänaseks vähemalt kaks nädalat igapäevaselt suurt tähelepanu pööranud viiruse leviku siseriiklikule ja rahvusvahelisele kajastusele ning tänaseks on valmimas ka esimesed maailma olukorda analüüsivad andmepõhised analüüsid. On ilmne, et olukord puudutab ühiskonda äärmiselt laiapõhjaliselt ning käesoleva hetke prioriteet on aeglustada ning takistada viiruse levikut kuni elanikonnale muutuvad kättesaadavaks vaktsiinid ja ravimid ning ühtlasi põhjusel, et mitte ühe korraga tekitada ühiskondlikult olukorda, kus riigi tervishoiusüsteem satub tugeva ülekoormuse alla.

Kahjuks oleme jõudnud tänaseks tõdemusele, et riskid olukorras, kus koolis viibib igapäevaselt üle 1000 inimese, kes on lähikontaktis, on hoolimata juba planeeritud ja rakendatud meetmetest liiga suured. 

  1. On tõenduspõhiselt selge, et viiruse edasikandumist aeglustab ja väldib lähikontaktide vältimine ja hea personaalne hügieen e. karantiin ja enese sotsiaalne isoleerimine on efektiivsed meetmed. 

  2. Tänase teadmise kohaselt on viiruse fataalne oht noortele oluliselt väiksem kui vanemaealistele, kuid viirusekandjateks võivad olla kõik ühtemoodi. 

  3. On võimalik tugineda analüüsidele, mille kohaselt globaalselt iga tuvastatud juhtumi kohta on suurusjärgus x27 tuvastamata juhtumit ning viiruse leviku kiirus on väga suur (ca kahekordistumas iga kahe päeva tagant).

12.03.2020 toimus Harku Vallavalitsuses COVID-19 teemaline kriisikoosolek, kus jõudsime järeldusele, et lähtuvalt soovist tagada kogukonna turvalisus, on vajalik teha julge ja raske otsus õppehoone ajutiseks sulgemiseks ja e-õppele üleminekuks, sest õppeasutustes on hoolimata kõrgendatud hügieeninõuetest inimesed pidevas lähikontaktis (näit: koolipinkides paaris istumine jne). Oleme suhelnud ka teise piirkonna suurkooliga Rocca Al Mare kooli näol ning ka nemad on jõudnud täpselt samadele järeldustele ning sulgevad koolihoone ja lähevad õppetegevuses üle e-õppele. Samuti oleme kooskõlastanud alloleva ka haridusministriga.

Eeltoodust lähtuvalt teavitan järgnevast:

  • 13.03.2020 – TÜG-s õppetegevust ei toimu (õpilastel vaba päev). Selle asemel toimub koolikollektiivi terve päev kestev e-õppe läbiviimise koolitus. 


  • Kool läheb üle koduõppele alates 16.03.2020 kuni olukorra normaliseerumiseni. Edasiste otsuste kohta teavitab vallavalitsus avalikkust iga kahe nädala tagant reedeti.

NB! Palun kõikidel õpilastel, kes hoiavad õppevahendeid koolis, võtta õppevahendid koju kaasa. Kooli on võimalik asjadele järgi tulla 12.03-13.03.2020.

Kindlasti annab kool õppekorralduse osas kõigile puudutatud osapooltele jooksvalt täiendavalt informatsiooni. 


Lugupidamisega


Martin Öövel

TÜG

direktor