« Tagasi

Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilaste ja õpetajate energiakulukuse teadlikkuse tõstmine

Tabasalu kool osaleb käesoleval õppeaastal uut õppekava toetavas Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektis.

Projekti eesmärk on

  • Teadvustada õpilastele ja õpetajatele elektrienergia tarbimisega kaasnevat loodusressursside tarbimist,  sellega kaasnevat reostust ja ökoloogilist jalajälge.
  • Koostöös spetsialistidega leida toimivaid energiasäästu lahendusi rakendamiseks koolis, kodus ning muudes kohtades, kus projektis osalejad saavad mõjutada energiatarbimist.
  • Saavutada pikaajaline ning laiapõhjaline mõju leibkondade energiakasutuses läbi teavitustöö, õpitubade, ekskursioonide ja muude kaasavate tegevuste.
  • Juhtida tähelepanu ning õpetada elektrienergiat ja loodusressursse mõistlikult tarbima

Õpilastele toimuvad õpitoad järgmistel teemadel:

  1. Sissejuhatav õpituba, kus antakse ülevaade energia saamise viisidest ja mõistlikust tarbimisest koolis ja kodus (1. – 12. klassid).
  2. Ajurünnak -  õpilaste poolt välja pakutud energia kokkuhoiu ettepanekud ja lahendused oma koolile (4. – 12. klassid).
  3. Loodussäästliku tegevuse propageerimine (4. – 12. klassid).
  4. Tulemuste võrdlemine. Kooli energia tarbimise kokkuvõte ja analüüs (4. -12. klassid).

Toimuvad õppereisid erinevatesse energiat tootvatesse asutustesse ja kaks laagrit projektis aktiivselt osalenud õpilastele.

Kooli on paigaldatud Eniscope energiamõõdik, mis võimaldab pidevat reaalajas näha elektri tarbimist meie majas.

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.