« Tagasi

Septembris oli Euroopa keeltepäev

26. septembril tähistati kogu Euroopas keeltepäeva, et seeläbi tähtsustada kõiki Euroopas kõneldavaid keeli: nii suure kõnelejaskonnaga keeli kui ka murdeid, nii põliskeeli kui ka uusi keelekujusid.

Eestis korraldas keeltepäevaga seotud üritusi Euroopa Komisjoni tõlketeenistus ning selleaastane peaüritus toimus Narvas koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga. Kolledži aatriumis sai teoks traditsiooniline keelte ja kultuuride päev, kus oma tegevust tutvustasid kultuuriinstituutide ja saatkondade esindajad.

Kõigi üldhariduskoolide õpilased said Euroopa keeltepäeva raames võimaluse osaleda vabariiklikul veebiviktoriinil. Õpilased pidid leidma vastused 17 küsimusele erinevatest keeltest ja kultuuridest. Vastamiseks võis kasutada nii interneti, sõprade kui ka vanemate abi.

Kokku osales veebiviktoriinil üle Eesti 2962 õpilast. Tabasalu Ühisgümnaasiumistosales veebiviktoriinil 12 õpilast 7. ja 9. klassidest. Parima tulemuse saavutasid 7.aklassi õpilased Hans-Dietrich Krenštrauch 15 punktiga ja Greteliis Rebas 14 punktiga. Maksimaalselt oli võimalik saavutada 17 punkti.

Õpilasi juhendas saksa keele õpetaja Krista Savitsch.