« Tagasi

Selgusid selle õppeaasta parimad klassid

Koolis toimus sel õppeaastal esmakordselt klassidevaheline võistlus „Parim kooliklass".

Võistluse eesmärgiks on motiveerida õpilasi saavutama paremaid tulemusi õppetöös, aktiivsemalt osalema kooli ühisüritustel ning vähendada puudumisi ja hilinemisi.

Võistlus toimus vanuseastmeti:
1)      2. - 3. klass - 9 klassi
2)      4. - 6. klass - 12 klassi
3)      7. - 9. klass - 9 klassi

Kokkuvõtteid tehti kooliastmete kaupa iga veerandi lõpus. Selle aasta parimad klassid kuulutati välja eilsel koolilõpuaktusel:

2. d klass (klassijuhataja Rita Ojala) - auhinnaks päev Vembu-Tembumaal

4. c klass (klassijuhataja Piret Unt) - päev Nõmme Seikluspargis

7. b klass (klassijuhataja Helle Laats) - ekskursioon Ahvenamaale augustikuus.

Auhindu üle andmas oli kooli vilistlaste esindaja ja hoolekogu liige Martin Talts. Suur tänu kõigile vilistlastele, kelle toel auhinnareisid teoks saavad!

Fotod:

2. d klass

4. c klass

7.b klass