« Tagasi

Õppekorraldus koolis 17. maist 2021

Õppetöö kontaktõppes:

 • alates 17. maist lubatakse 5.-8. ja 10.-11. klassid hajutatult  kontaktõppele. 

 • Meriküla õppehoones toimuvad kõik tunnid kontaktõppes.

 • Kool hajutab õpilasi vastavalt HTM soovitustele (Juhised üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidele võimalikult ohutuks tegutsemiseks 2020/21 õppeaasta kevadel - edastatud koolidele 14.mail):

 

5., 6., 7. klassid

8., 10., 11. klassid

1.-4., 9.kl,

VK1-5

Meriküla

17.05-21.05

Distantsõpe

Kontaktõpe

Kontaktõpe

Kontaktõpe

24.05-28.05

Kontaktõpe

Distantsõpe

Kontaktõpe

Kontaktõpe

31.05-4.06

Distantsõpe

Kontaktõpe

Kontaktõpe

Kontaktõpe

7.06-10.06

Kontaktõpe

(v.a. 9.06 - distantsõpe)

Distantsõpe

Kontaktõpe

Kontaktõpe

 
 • 12. klassid osalevad konsultatsioonidel ja eksamitel;

 • NB! Toidupakkide jagamise kuupäevad on muutunud! 20. mail jagatakse toidupakke 7. ja 8. klassi õpilastele, kes on tänaseks registreerinud toidupaki saamise soovi; 27. mail jagatakse toidupakke 5., 6., 10. ja 11. klassi õpilastele, kes on tänaseks registreerinud toidupaki saamise soovi. Toidupakke jagatakse söökla välisuksest kell 13-16.

 • Meriküla õpilased, 1.-4. klassi õpilased, 9.klassi ning väikeklasside õpilased viibivad kontaktõppel ja saavad kooli sööklas sooja toitu;

 • siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed;

 • mõnedes tundides võib toimuda õuesõpe, palume riietuda ilmastikule vastavalt;

 • koolibussid liiguvad tavapärastel aegadel.

 Reisile minemine ja reisilt saabumine:

 • kool soovitab tungivalt mitte reisida tulenevalt praegusest Covid-19 kõrgest riskitasemest;

 • kui reisimist ei ole võimalik vältida kehtib kooli kodukorra punkt 4.2.2;

 • reisilt saabunutel tuleb järgida kehtivaid reegleid ning jääda reisilt naastes eneseisolatsiooni;

 • lapsevanem peab eKooli märkima puudumise põhjuseks, et õpilane on jäänud eneseisolatsiooni.

Haigustunnuste avaldumine:

 • õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma koolis õpetaja või kooliõe poole;

 • õpilase haigestumisest koolis informeerib kooliõde tema vanemaid. Haigustunnustega õpilane isoleeritakse teistest;

 • viirusnakkuste sümptomite (köha, nohu, kurguvalu, palavik, üldine halb enesetunne) tekkimisel peab õpilane jääma koju, võtma esimesel võimalusel ühendust perearstiga ning teavitama klassijuhatajat.

Toitlustamine ja toidupakid NB! Toidupakkide jagamise kuupäevad on muutunud!:

 • 1.-4. klassi õpilased viibivad kontaktõppel ja saavad koolis sooja toitu, neile toidupakke ei jagata;

 • 5. ja 6. klassi õpilased saavad toidupakid 27. mail kell 13-16;

 • 7. ja 8. klassi õpilased saavad toidupakid 20. mail kell 13-16;

 • 9. klassi õpilased viibivad kontaktõppel ja saavad koolis sooja toitu, neile toidupakke ei jagata;

 • 10. ja 11. klassi õpilased saavad toidupakid 27. mail kell 13-16;

 • väikeklasside  õpilased viibivad kontaktõppel ja saavad koolis sooja toitu, neile toidupakke ei jagata;

 • Meriküla õpilased viibivad kontaktõppel ja saavad koolis sooja toitu, neile toidupakke ei jagata.

Õppekorraldus Meriküla õppehoones:

 • Meriküla õppehoones toimub 17. maist kontaktõpe kogu koolile;

 • kooli sööklas pakutakse kõikidele õpilastele sooja toitu tavapärases korras ning toidupakke ei jagata; 

 • koolibussid liiguvad tavapärastel aegadel.