Õpilaspilet

Õpilaspileti väljaandmine toimub vastavalt kooli kodukorrale, vaata lisa 3: Elektroonilise õpilaspileti kasutamise kord.

Alates 01.03.2018 toimub õpilaspileti taotlemine Harku valla iseteeninduskeskkonnas.

 

Õpilane saab õpilaspileti kätte klassijuhatajalt üldjuhul 10 päeva jooksul pärast kinnitamist.

Õpilaspileti kasutamine ühistranspordis