« Tagasi

Meie kooli õpetaja Valve Meesak on Harjumaa aasta õpetaja 2012

Selle tiitli pälvisid sel aastal 10 haridustöötajat üle kogu Harjumaa.

Harju maavanem tänas tublimaid Harjumaa õpetajaid eile pidulikul vastuvõtul "Estonias". Tänuüritusele olid kutsutud ka kõik aasta õpetaja tiitlile esitatud nominendid.

Aasta õpetaja tiitliga tunnustamise eesmärgiks on tõsta esile ja tutvustada üldsusele enim kolleegide, õpilaste ja ka lastevanemate poolehoiu võitnud õpetajaid, haridusasutuste juhte ja teisi haridustöötajaid. Nominentide ning tiitli pälvinute töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna ja Eesti elu laiemalt.

Harjumaa aasta õpetajad 2012 on:

1. Talvi Järv - Saku Gümnaasium, majanduse- ja ettevõtluse õpetaja
2. Mall Soone - Vasalemma Põhikool, klassi- ja inimeseõpetuse õpetaja, karjäärinõustaja
3. Pilvi Leemets - Lagedi Põhikool, klassiõpetaja (vanemõpetaja, Harjumaa aasta õpetaja 2000)
4. Rein Tint - Kose Gümnaasium, bioloogia õpetaja (vanemõpetaja)
5. Rutt Ridbeck - Jüri Gümnaasium, muusikaõpetaja (pedagoog-metoodik)
6. Peeter Sipelgas - Viimsi Keskkool, keemia õpetaja, õpilasteaduse koordinaator
7. Annely Vill - Loksa Gümnaasium, matemaatika õpetaja
8. Valve Meesak - Tabasalu Ühisgümnaasium, geograafia õpetaja, reaal- ja loodusainete õppetooli juhataja (vanemõpetaja)
9. Evelin Kristin - Saue Gümnaasium, bioloogia õpetaja, reaal-, loodus- ja   oskusainete ainekoondise juht
10. Maiu Pintmann - Loo Keskkool, klassiõpetaja

Harjumaa aasta õpetaja konkursile oli võimalik esitada nominente kõigil Harjumaa haridusasutustel, tiitli saajad valis välja Harju maavanema poolt moodustatud konkursikomisjon, kuhu kuuluvad Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Harjumaa Haridustöötajate Liidu ja Harju Maavalitsuse esindajad.

Aasta õpetaja tiitlit antakse välja 18. korda.

Tabasalu koolist on sama tiitli 2011. aastal saanud klassiõpetaja ja saksa keele õpetaja Krista Savitsch ning 2010. aastal vene keele õpetaja ja võõrkeelte õppetooli juhataja Niina Peerna.

Foto Valve Meesakust õpetajate päeval 05.10.2012