« Tagasi

Lugupeetud koolipere!

Kooli kasvamisega (õpilaste arvu kasv) seonduvalt oleme jõudmas punkti, kus enne uute õppehoonete valmimist (2021/2022 õppeaasta alguseks) on meil vajalik kaks õppeaastat teha teatud kompromisse oma esmastes ja harjumuspärastes õppekorralduslikes eelistustes (vt ka: direktori 28.05.2019 pöördumine -http://tyg.edu.ee/…/5247200/8491355/L%C3%B5unane+vahetus.pdf ).

31.05.2019 seisuga selgunud 2019/2020 õa. avatavate klassikomplektide arvud (sh raske otsus avada ainult kolm esimest klassi) on võimaldanud koolil planeerida tulevase õppeaasta tunniplaani ja ruumijaotust viisil, mis võimaldab vältida 2019/2020 õa jooksul lõunase vahetuse käivitamist.

Lugupidamisega

Martin Öövel
TÜG
direktor