« Tagasi

Korraldusmeetmed koolis 11.01-22.01.2021

Lähtuvalt vabariigi valitsuse otsusest on koolidel lubatud taasalustada osalise kontaktõppega. Tabasalu Ühisgümnaasiumi mõlemas õppehoones (Tabasalus ja Merikülas) alustavad alates 11.01.21 kontaktõppega väikeklasside õpilased. Ülejäänud kooli õpilased (1.-12.klass, v.a. väikeklassid) on kuni 22.01.2021 k.a. distantsõppel. Kõikides kooliastmetes võimaldatakse õpilastele vajaduspõhiseid kontaktkonsultatsioone, kus tagatakse tervisekaitse nõuete täitmine täies mahus.

07.01.2021 leidis Eestis aset rekordarv nakatumisi viirusesse ning nendest üle 700 oli Harjumaal. Eelmisele distantsõppele üleminemise otsuse tingis koolis asjaolu, et lühikese ajaperioodi jooksul oli ligemale pool kooli õpetajaskonnast määratud Terviseameti poolt eneseisolatsiooni ning seda olukorras, kus nakkuskordaja oli tänase 583 asemel 402 ning päevane nakatunute hulk riigis 1100 asemel 300. Ühe viirusjuhtumi esinemine koolis toob statistiliselt kaasa 15 õpetaja eneseisolatsiooni määramise. Hoolimata kehtinud piirangutest on osad kooli meeskonna liikmed ka täna kas otseselt viirusest puudutatud või saanud rakendatud eneseisolatsiooni osaliseks (sh algklasside õpetajad, millest lähtus Terviseameti soovitus 1.- 4. klassiastet mitte avada). Samuti ei ole koolil võimalik tagada 50% ruumide täituvuse nõuet, kui kooli tuleksid koheselt 1.- 4. klassid ja lõpuklassid (kokku ca 500 õpilast). Teisisõnu oleme koolina olukorras, kus eelmisel perioodil riskide realiseerumise kaasa toonud asjaolud ei ole vähenenud, vaid suurenenud ja seda juba täna, kui Harjumaal veel kehtimas ulatuslikud piirangud. 

Distantsõppe raames on õpilastele tagatud juhendatud õppetöö ning eelmainitud kontakt-konsultatsioonid. Samuti on õpilastele kättesaadavad kooli tugiteenused sh psühholoogiline nõustamine. Kahtlemata loodame kõik väga, et käesolev ebameeldiv olukord saab peatselt seljatatud ning koolielu saab täielikult tagasi pöörduda tavapärasesse kontaktõppe rütmi, kuid seniks on oluline hoida enda ja lähedaste tervist. 

Kõigile koolis viibivatele õpilastele on maski kandmine kohustuslik, v.a. alla 12-aastased õpilased.

Info toidupakkide kohta on lastevanematele eKoolis ja kodulehel.

Ülaltoodud otsus on kooskõlastatud Harku valla kriisikomisjoni, Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga. 

 

Lugupidamisega

Martin Öövel

TÜG

direktor