« Tagasi

Algklassiõpilased saavutasid üleriigilisel partnerlusprojektide konkursil 3. koha

Tiigrihüppe Sihtasutus korraldas 25. mail Tallinna Tehnikaülikoolis õpilaskonkursside auhindamisürituse „Tiigrikutsu", millest võttis osa 150 õpilast koos juhendajatega.

2011. a sügisel väljakuulutatud 9 erinevale konkursile saadeti ligi 1000 tööd, mille tegemisel osales enam kui 1500 õpilast rohkem kui sajast Eestimaa koolist. Õpilased valmistasid animatsioone, muusikapalu, modelleerisid, disainisid, kujutasid matemaatikat kunstina, jutustasid lugusid läbi fotode jne. Parimate tööde autorid pühendasid sellele aega mitu kuud.

Tabasalu Ühisgümnaasiumi algklassiõpilased võtsid osa eTwinningpartnerlusprojektide konkursist. Konkursile esitati projekt „Olümpia kõigi jaoks", mille raames tehti palju sporti, toituti tervislikult, räägiti olümpiamängudest ja tutvuti Eesti sportlaste ning meil harrastatavate spordialadega. See vahva projekt tõi meie koolile III koha. Auhindamisüritusel esitlesid projekti 1.a klassi õpilased Erik Rennes Pihlak, Kris Jette Piht ja Nora Kangro. Auhinnaks oli tunnuskiri, kotitäis komme ja üks tehniline vahend projektitöö tegemiseks. Võiduprojektis osalenud õpilastele on auhinnaks veel võimalus osaleda tehnoloogia kasutamisel ja loovusel põhinevas töötoas. Projekti juhendanud õpetaja saab võimaluse osaleda rahvusvahelisel koolitusel mõnes Euroopa riigis.

Võidumaitset oleme tunda saanud ka juba varasematel aastatel. 2010. aastal saavutati samal konkursil III koht projektiga „Jutusta mulle lugu".

Sel aastal laekus projektivõistlusele veerandsada projekti, millest toodi esile 10 parimat. Projekte hindasid eTwinningu ekspertgrupi liikmed ja Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitajad.

Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning programmi raames saavad Euroopa riikide õpilased ja õpetajad omavahel suhelda ja teha koostööd ühistes veebipõhistes õpiprojektides. Seitsme aasta jooksul on eTwinning kujunenud õpetajate hulgas väga populaarseks, programmis osaleb ligi 160 000 õpetajat kogu Euroopast.

Tiigrihüppe SA  tänas projektis osalenud õpetajaid: Lea Netz, Kristine Laanisto, Krista Savitsch ja kooli IT-juht Alari Laht. Tore, et ka meie kooli direktor Carolin Kadaja auhindamisüritusel osales ja õpilaste esinemisele kaasa elas. Suur tänu toetuse eest!

Krista Savitsch
eTwinning projekti „Olümpia kõigi jaoks" juhendaja

Vaata ka: Koolielu portaal

Fotod autasustamiselt