« Tagasi

5.-7. klasside õpilased osalevad projektis „Ohutu koolitee“

Linnalaboris läbiviidavas projektis „Ohutu koolitee" osalevate koolide õpilased kaardistavad koolitundide raames ohtlikud kohad ja piirkonnad oma kooli läheduses.

Linnalaboris koostatakse laste sisestatud andmete põhjal teemakaardid (näiteks liikuvusviiside, liikluskoormuse ja ohtlike kohtade kohta). 
 
Seejärel kutsutakse kokku arutelu lapsevanematele, õpetajatele ja kohaliku omavalitsuse esindajatele, kus tutvustatakse läbiviidud analüüsi tulemusi ja erinevaid linnaplaneerimise ja -korralduse lahendusi ohutu koolitee korraldamiseks (näiteks liikluse aeglustamine, autokasutuse vähendamine koolide läheduses, lapsevanemate autojagamine laste kooliviimiseks, kindlaksmääratud peatumiskohad koolide juures laste mahapanemiseks jne). Erinevad ettepanekud ja lahendused sõltuvad koolides läbiviidud analüüsist. 
 
Arutelu tulemused ja ettepanekud kooliümbruse ohutumaks muutmiseks lisatakse liikuvuskavasse, mis esitatakse koolile ja kohalikule omavalitsusele. 
Liikuvuskava põhjal on võimalik planeerida edasist tegevust koolide ümbruse liikluskasutuse korraldamisel ja hinnata teostatud tegevuste tulemuslikkust.

Meie koolis toimuvad projektitegevused oktoobrikuu jooksul.