« Tagasi

Järelevalve

Teenistuslikku järelevalvet teostab:

Harku Vallavalitus

www.harku.ee

harku@harku.ee

infosekretär 600 38 48

 

Haldusjärelevalvet teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu

www.hm.ee

hm@hm.ee 

infotelefon 735 0222

 

Andmekaitsespetsialist

Harku valla andmekaitsespetsialist (Aslan Liivak aslan.liivak@harku.ee, tel 600 3857)

www.harku.ee 

infotelefon 600 3848

Kooli andmekaitsealane kontaktisik on arendusjuht.

infotelefon 603 2009

 

Päästeamet
www.rescue.ee, infotelefon 628 2000

Terviseamet
www.terviseamet.ee, infotelefon 694 3500

Tööinspektsioon
www.ti.ee, infotelefon 626 9400

Keeleinspektsioon
www.keeleinsp.ee, tel 626 3346