Õpilaspileti kasutamisest bussisõidukaardina

Algaval õppeaastal sõidusoodustuse saamiseks tuleb esitada valda vormikohane taotlus ja seejärel tasuda sõidukulude omaosalustasu. 

Nii nagu eelnevatelgi aastatel tuleb sõidusoodustuse saamiseks tasuda sõidukulude omaosalustasu. Selleks tuleb osta Harku valla sooduspilet vastavalt tsoonidele. Ostetud sooduspilet tagab sõiduõiguse kuni õppeaasta lõpuni. Pileti ostmisel palume jälgida piletitoote nimetust ja kehtivusaega ning tsoonide vastavust elukoha ja kooli vahelisele marsruudile. Sõiduõiguse õppeaasta lõpuni annab Harku valla sooduspilet kehtivusega 30.06.2019.

·        Sõidusoodustust on õigus taotleda õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas ning kes omandab põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust.

·        Sõidusoodustust saab taotleda õpilase elukoha ja kooli vahelisel marsruudil.

·        Harku valla sooduspiletit on võimalik osta portaalis www.pilet.ee, postkontorites, kauplustes või R-kioskites. Müügipunktide nimekirja leiate veebilehelt www.pilet.ee.

·        Kui õpilasel puudub õigus osta Harku valla sooduspilet, palume koheselt ühendust võtta Harku Vallavalitsusega.

·        Uut taotlust ei pea esitama, kui eelmisel aastal oli õpilasel sõiduõigus olemas ja õpilase andmed (kool, elukoht) ei ole muutunud.

·        Uue taotluse peab esitama: õpilane, kes läheb 1. või 10. klassi; õpilane, kes omandab põhihariduse baasil kutseharidust; õpilane, kes soovib omaosalusest vabastust.

·        Taotluse omaosalusest vabastuse kohta võib esitada: eestkostel või perekonnas hooldamisel olev õpilane; pere, kus on kolm või enam sõidusoodustuse saajat; pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla kolmekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri; vähese toimetulekuga või raskustesse sattunud pere taotluse läbivaataja otsuse alusel muudel põhjendatud juhtudel.

·        Sõidusoodustust tõendavaks dokumendiks on Tallinna ja Harjumaa ühiskaart või RFID-tehnoloogial põhinev õpilaspilet. Ühiskaart peab olema isikustatud ja kehtib koos õpilaspiletiga.

·        Info avalike maakonnaliinide kohta on kättesaadav www.peatus.ee, samuti on alates 21.08.2017 nähtavad samal veebilehel Harku valla liinide (H-liinide) sõidugraafikud, lisaks on need kättesaadavad ka Harku valla veebilehel www.harku.ee