Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilaste sotsiaalse tegevusvõime ja toimetuleku toetamine.

Sotsiaalpedagoogi tööülesanded:

  • koolikohustuse täitmise jälgimine
  • koostöö laste ja nende vanematega, samuti klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli juhtkonnaga koolikohustuse eirajate ja käitumisprobleemidega laste abistamisel ja suunamisel
  • koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine, samuti koolivägivallajuhtumite lahendamine
  • kooli tugivõrgustiku kaasamine lapse abistamisprotsessi
  • vajadusel lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemide kaasamine lapse ja tema pere mõjutamisprotsessi.