Konsultatsioonide ajad - Reaal- ja loodusainete õppetool

Õpetaja

Õppeaine

Toimumise aeg

Ruum

Kalli Hein

matemaatika

N 8.tund, muul ajal kokkuleppel

129

Ivi Madison

matemaatika

T 7.tund, N 7. ja 8.tund

213

Lembit Pallas

matemaatika

E 1.tund 

020

Ülle Pellja

matemaatika

N 8. ja 9.tund

215

Sander Ševtšenko

matemaatika R 7.tund, muul ajal kokkuleppel MK5

Jaan Urgas

matemaatika

E 7.tund, muul ajal kokkuleppel

226

Ramil Nisamedtinov

matemaatika E 1.tund 226

Kristine Laanisto

matemaatika

K 7.tund

MK5

Ülle Tamm

matemaatika
(5a, 6d)

E 7.tund, T ja N kokkuleppel

VM 207

Lea Koppel

loodusõpetus
geograafia

K 8.tund

225

Valve Meesak (õppetooli juhataja)

geograafia

R 7.tund, muul ajal kokkuleppel

328

Joanna-Maria Laos 

keemia

N 8.tund, muul ajal kokkuleppel

330

Jana Paju

füüsika K 9.tund, muul ajal kokkuleppel 328

Reeno Tarm

füüsika K 9.tund 323

Eda Rohula

bioloogia

T 8.tund, muul ajal kokkuleppel

326

Dulsi Song

bioloogia

K 8.tund, muul ajal kokkuleppel

221

Alo Särg

loodusõpetus E 8.tund 224

Jane Tamm

majandus ja ettevõtlus, gümnaasium

Kokkuleppel

122

Ringa Rooteman

programmeerimine, robootika, arvuti kasutamine uurimistöös, rakenduste loomise ja programmeerimise alused, uurimistööde alused Kokkuleppel Arvutiklass või ruum 115

Krista Savitsch

Majandus ja ettevõtlus, 5., 7.-9. klass N 7.tund, muul ajal kokkuleppel 222