Rahvusvaheline projekt "Sõpruskoolid" 2007-2011

Projekti täielik kirjeldus:

Rahvusvaheline projekt „Sõpruskoolid" alustas oma tegevust 2007. aasta veebruaris. Projekt on allkirjastatud 5 aastaks.

Ühise projektiga töötavad Euroopa Liidu riigi kool Eestis Tabasalu Ühisgümnaasium ja SRÜ riigi kool Valgevenes Minski Pedagoogiline Gümnaasium nr. 3.  Kuna projekti tegevus on planeeritud viieks aastaks, siis projekt jaotub viieks faasiks.

Projekti idee – Sõpruskooli projekti idee tekkis 2006. aasta sügisel. Ühel reisil Minskisse külastasin kooli, kus õpib minu õetütar, see oli Minski Pedagoogiline Gümnaasium nr.3. Mind kutsuti külastama kooli rahvuslikku muuseumi, mis tegutses juba 5 aastat. See oli nii huvitav, et tekkis idee sellest, et meie Eesti kool saaks ka näidata ja tutvustada oma Eesti kultuuri sama innukalt, kui tegid seda valgevene õpilased omas koolis. Sain teada väga palju infot selle kooli kohta – mitme võõrkeele õppimine (valgevene, vene, inglise, saksa, poola ja prantsuse keel), pedagoogilise kallakuga kool – leida ja kasvatada tulevasi õpetajaid koolis, 10-palline hindamissüsteem jne. Peale naasmist rääkisin ma oma muljetest kooli juhtkonnale ja pakkusin välja idee alustada projekt „Sõpruskoolid", millele ma sain väga positiivse vastuse.

Oktoobris 2006 saatis Tabasalu Ühisgümnaasium Minskisse ametliku ettepaneku koostööks, millele saime kutse külastada kooli, et koos arutada projekti eesmärke, tegevuse valdkondi ja muud. Oma projekti ideed tutvustasin Valgevene Peakonsulaadis Tallinnas. Valgevene Peakonsulaadi poolt sain projektile heakskiidu, kuna see on esimene noorte koolidevaheline projekt EL riigi Eesti ja SRÜ riigi Valgevene vahel.

I faas 2007. aastal – „Õpetame ja õpime Euroopa kultuuri"

Veebruaris 2007 toimus esimene kohtumine Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilaste ja õpetajate ning Minski Pedagoogilise gümnaasiumi kooliperega Minskis. Tabasalu Ühisgümnaasiumi poolt külastas sõpruskooli 6 gümnaasiumiõpilast (vanuses 16-18) ja 4 õpetajat. Toimusid töökoosolekud, kus töötati välja projekti eesmärgid, strateegia, tegevusvaldkonnad ja aruande vormid.

Kohtumisel tutvus meie kollektiiv Valgevene rahvakultuuriga, võeti osa avatud üritusest „Talve saatmine Valgevene moodi", külastati Valgevene kultuurifestivali. Eesti kooli õpilased tegid ettekande teemal „Eesti – Euroopa Liidu riik". Pedagoogid tutvusid Pedagoogikagümnaasiumi haridus- ja kasvatusprogrammiga, uue Dalton-tehnoloogiaga haridusprotsessis.

Kohtumise lõpus toimus pidulik aktus, mille käigus kirjutati alla rahvusvahelisele projektile „Sõpruskoolid".

Teine sõpruskohtumine toimus detsembris 2007 Eestis. Minski koolist tulid 9 õpilast (8., 10. ja 11. klass; vanuses 14-17) ja 3 õpetajat. Kuna neist keegi ei olnud varem Eestit külastanud, siis selle kohtumise põhieesmärgiks oli tutvustada ja näidata Eesti loodust ja vaatamisväärsusi, tutvustada eesti rahvatraditsioone (eesti jõulud), organiseerida õpilaste vahelised sõprusõhtud ja üritused. Tabasalu Ühisgümnaasiumist osales projektis 30 gümnaasiumiõpilast.

Samuti toimusid tegevused ka kohtumiste vahelisel ajal. Tabasalu ÜG õpilased ja Minski gümnaasiumi õpilased võtsid osa ühisest vene keele essee kirjutamise konkursist „Euroopa väravad".

II faas 2008. aastal – „Suhtleme erinevates Euroopa keeltes" (eesti, vene, valgevene, inglise, poola ja saksa keel).

Sellel projektiaastal toimus taas kaks sõpruskohtumist. 15.-19. märtsini 2008 võttis Minski gümnaasium vastu Tabasalu ÜG kollektiivi koosseisus 6 õpilast ja 3 õpetajat. Kohtumise eesmärk „Euroopa – valgevenelaste silmis", toimus plakatite võistlus, kooli temaatiliste projektide „Euroopa riigid" presentatsioonid erinevates keeltes. Tabasalu ÜG õpilased valmistasid ette ja viisid läbi „Eesti päevad valgevene koolis", kuhu oli kutsutud Eesti Peakonsul Valgevenes Linda Kolk.

Mais toimus taas ühine üritus - luuletuse kirjutamise konkurss gümnaasiumiõpilastele „Mu kallis ema", kus õpilastel oli võimalus esitada oma kirjutatud luuletus võõrkeeles, mida õpetatakse koolis. Parimad luuletused avalikustati kogumikus „Minu kallis ema".

III faas 2008/2009 õ-a – „Valgevene päevad Eesti koolides", „Euroopa päeva tähistamine Valgevene sõpruskoolis"

3.-7. detsembrini 2008. aastal toimusid Valgevene päevad Eesti koolides, millest võttis osa Valgevene kooli delegatsioon (7 gümnaasiumiõpilast ja 4 õpetajat). Valgevene päevad viidi läbi Tabasalu ja Saue Gümnaasiumis, kust võttis osa ~100 gümnaasiumiõpilast üle Eesti. Kultuuriprogrammi tõid kaasa külalised Valgevenest. Valgevene päevade raames viidi läbi plakatite konkurss ja viktoriin teemal „Tunne oma sõpruskooli riiki". Tähtis külaline oli Valgevene Peakonsul Tallinnast Aleksandr Ostrovski.

Kevadel toimusid Valgevene koolis Euroopa päevad, millest võtsid osa „Sõpruskooli" projektis osalejad. Osales 129 õpilast Eestist, Valgevenest, Poolast, Saksamaalt ja Venemaalt. Euroopa päevade raames toimus õpilastele mõistatuste mäng – konkurss „Euroopa riigid", kus õpilased pidid lahendama ja ka ise valmistama erinevaid ülesandeid. Konkursil kõlasid eesti, valgevene, vene, poola ja saksa keel. Ja kus tekkis arusaamatus, mindi üle inglise keelele.

IV faas 2009/2010 õ-a – „2009 - Valgevene kodumaa aasta", „Raamat – minu sõber"

2009. aasta augustis algasid üritused teemal „2009 – Valgevene kodumaa aasta". 
Üritus koosnes kolmest osast.
1. Algkooli õpilastele (1.–5. klass, vanuses 7–11 a) oli konkurss „Ma joonistan Valgevenet", millest võttis osa 98 õpilast Eesti, Poola ja Valgevene koolidest.
2. Põhikooli õpilastele (6.–9. klass, vanuses 12–15 a) toimus võistkondlik viktoriin teemal „Mida ma tean Valgevenest", millest võtsid osa 11 kooli võistkonnad Eestist ja Valgevenest.
3. Gümnaasiumiõpilastele ja õpetajatele toimus kirjalik luule- ja esseekonkurs teemadel „Sinisilmne Valgevene", „Minu Valgevene juured", „Tänapäeva Valgevene" ja „Valgevene läbi minu silmade". Konkursile laekus 39 tööd Eesti, Valgevene ja Venemaa koolidest. Samuti võttis osa 2 õpetajat Eesti koolist.

Konkursi lõpetamine „Musikaalne Valgevene" toimus 15. oktoobril 2009. aastal Tabasalu Ühisgümnaasiumis. Erikülalisena esines Valgevene Kultuuriühingu „Jalinka" tantsu- ja laulukollektiiv Maardust. Samuti esines Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilaste tantsu- ja laulukollektiiv „Devtšjata" valgevene laulu ja tantsuga „Oi, retšenka...". See kollektiiv on loodud projekti raames ja tegutseb väga aktiivselt ka teistel üritustel valgevene, ukraina ja vene kavadega. Sõpruskool (Minski Pedagoogiline Gümnaasium) tõi kaasa tutvustava muusikalise programmi „Me oleme valgevenelased".

Samal ajal oli välja pandud Tabasalu Ühisgümnaasiumis Valgevene Saatkonna poolt fotonäitus „Tänapäeva Valgevene" ja Polotski Kunstikooli „Malevanka" näitus.

Kõikide konkursside võitjaid ja osalejaid autasustas Valgevene Peakonsul Tallinnas, samuti toetas ka Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsioon.

Projekti tegevusest oli väga huvitatud TV-N kanal. Võttegrupp tegi filmi „Valgevenelased Eestis", mis tutvustab valgevene traditsioone, rahvuslikku kööki, käsitööd ja kultuuri.

Kuna 2010. aasta on kuulutatud Eestis lugemisaastaks, siis toimub projekti raames üritus „Raamat – minu sõber". Selle käigus toimub luulekonkurss "Eesti raamat Valgevenes ja Valgevene raamat Eestis", "Rahvamuinasjutud". Üritusele kaasatakse lisaks Eesti ja Valgevene koolidele ka Saksamaa, Poola ja Venemaa koolid.

V faas 2011. aastal  – Suur rahvusvaheline noorte tantsu- ja laulufestival „Vikerkaare värvid"

Osalevad Eesti, Valgevene, Poola, Saksamaa ja Venemaa sõpruskoolide noored (vanuses 15-19 a).

Projekti tulemuste levitamine:

•  Koostöö ajakirjandusega: kohaliku ajakirjanduse kaasamine, sh raadiojaamade kaasamine (Raadio 4 Valgevene saade „Batkavštšina"), Valgevene raadiojaam
•  Esitluste tarbeks seinalehe/näituse loomine koolis
•  Projektitulemuste esitlemine konkurssidel, festivalidel, turniiridel ja võistlustel ja teist maad tutvustaval päeval (nädalal), koolipidudel (küllakutse naaberkoolidele)
•  Pakkumised ümbruskonna koolidele neile projektitegevuse tutvustamiseks
•  Projektitulemuste avaldamine CD-l
•  Haarata ühistegevusse Euroopa riigi sõpruskoolid Poolast, Venemaalt ja Saksamaalt

Loodame, et see projekt ei jää 5 aasta piiresse, sest projektitöö käigus on ühinenud teised Euroopa koolid ja tegevusideid on nii palju, et jätkub veel mitmeks aastaks.

Niina Peerna
Projektijuht
Tabasalu Ühisgümnaasiumi pedagoog-metoodik