Pikapäevarühm

Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi sihtasutus korraldab koolis pikapäevarühmade tööd. 

Pikapäevarühm on Tabasalu Ühisgümnaasiumis toimuv koolitundidele järgneva aja sisustamiseks mõeldud võimalus1.-4. klasside õpilastele.

Pikapäevarühm alustab kell 12.00 ning kestab õhtul kella 17.00-ni.

Pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelevalvet ja abi tunnis pooleli jäänud õppeülesannete tegemiseks ning koduste tööde täitmiseks, suunatakse õpilasi huviringidesse, tegeletakse käeliste tegevustega ning juhitakse õpilaste mängulist tegevust.

Vahetult pärast õppetundide lõppu kavandatakse vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida olenevalt ilmastikutingimustest sisustatakse kas õues või ruumis.

Rühmad moodustatakse klassipõhiselt, ühes rühmas on kuni 25 õpilast.

Pikapäevarühmas on õpilasel võimalus süüa sooja toitu iga päev alates kella 13.40. Pikapäevalõuna maksab 0,70 eurot päev, päevapraad maksab 1,75 eurot.

Pikapäevarühma päevakava:

  • 11.50 – 12.00  kogunemine pikapäevaklassidesse
  • 12.00 – 13.40  jalutuskäigud või mängud õues / huviringidesse suunamine / mängud klassis / puhkamine õppetööst
  • 13.40 – 14.15  pikapäevasöök
  • 14.15 – 15.30  koduste ülesannete täitmine ja kontrollimine
  • 15.30 – 16.00  mängud ja käelised tegevused / koolibussile minek
  • 16.00 – 17.00  kogunemine AM-III korruse pikapäevarühma

Pikapäevarühma kuutasu on 7 eurot.

Hommikune eelpikapäevarühm esimestele klassidele on tasuta.

Lähema info saamiseks või osalemissoovi korral palume kirjutada aadressile pikapaev@huviringid.ee.

Täpsem info www.huviringid.ee