Õppenõukogu

Kooli õppenõukogu on kooli pedagoogidest koosnev organ, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppetöö ja kasvatustöö korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogu juhiks on kooli direktor ning aseesimeesteks õppejuhid ning arendusjuht. Õppenõugu tegevuses võib vajadusel olla kaasatud ka õpilasesinduse esindaja.

Õppenõukogu koosolekud:

25.09.2017

12.12.2017

12.04.2017

31.05.2018

08.06.2018

18.06.2018

22.06.2018

13.09.2018

14.10.2018

14.01.2019

18.04.2018

7.06.2019

18.06.2019

6.-9.01.2020 (elektroonne)

20.-27.02.2020 (elektroonne)

30.03-3.04.2020 (elektroonne)

28.-30.04.2020 (elektroonne)

18.-20.05.2020 (elektroonne)

5.-8.06.2020 (elektroonne)

15.-17.06.2020 (elektroonne)

25.08.2020

11.-18.01.2021 (elektroonne)

 

24.-28.05.2021 (elektroonne)