Õppeaasta eesmärgid 2020/2021

 

  • Distantsõppe korral  õpilastele võimalikult maksimaalse juhendatud õppe (LIVE-tunnid jms) tagamine.
  • Tasemerühmade rakendamise visioondokumendi väljatöötamine.
  • Kooli põhikooliks  üleminekuprotsesside kaardistamine.
  • Õpiraskuste kiire märkamine ja kohene sekkumine.