Õppeaasta eesmärgid 2020/2021

 

  • Lennupõhise tasemerühmade süsteemi edasiarendamine koostöös õppetoolidega.
  • KiVa programmi edukas kasutusele võtmine ja seeläbi koolirõõmu suurendamine ning kiusamise osakaalu vähendamine.
  • Söögitundide sisuloome õpilastele, mis võimaldab pakkuda kasulikke tegevusi söögitundide sisustamisel söömise järgselt.