Õpilasele

Tabasalu Ühisgümnaasiumis on kasutusel trimestrite süsteem. See tähendab, et senise nelja õppeveerandi asemel on kolm trimestrit. Õpilaste kokkuvõttev hindamine toimub seega kolm korda õppeaastas. See ei puuduta koolivaheaegu, need on ikka traditsioonilistel aegadel.

14.08.19

2019/20 õ-a koolivaheajad:

Sügisvaheaeg
21. oktoober kuni 27. oktoober 2019

Jõuluvaheaeg
23. detsember 2019 kuni 5. jaanuar 2020

Talvevaheaeg
24. veebruar kuni 1. märts 2020

Kevadvaheaeg
20. aprill kuni 26. aprill 2020

Suvevaheaeg (v.a lõpuklassid)
10. juuni kuni 31. august 2020

 

Trimestrite ajad põhikoolis 2019/20 õ-a:

I trimestri lõpp: 24. november 2019
II trimestri lõpp: 8. märts 2020
III trimestri lõpp: 9. juuni 2020

Toimetaja: JANE TAMM