Õpilasele

Tabasalu Ühisgümnaasiumis on kasutusel trimestrite süsteem. See tähendab, et senise nelja õppeveerandi asemel on kolm trimestrit. Õpilaste kokkuvõttev hindamine toimub seega kolm korda õppeaastas. See ei puuduta koolivaheaegu, need on ikka traditsioonilistel aegadel.

19.08.20

2020/21 õ-a koolivaheajad:

Sügisvaheaeg
19. oktoober kuni 25. oktoober 2020

Jõuluvaheaeg
23. detsember 2020 kuni 10. jaanuar 2021

Talvevaheaeg
22. veebruar kuni 28. veebruar 2021

Kevadvaheaeg
19. aprill kuni 25. aprill 2021

Suvevaheaeg (v.a lõpuklassid)
14. juuni kuni 31. august 2021

 

Trimestrite ajad põhikoolis 2020/21 õ-a:

I trimestri lõpp: 27. november 2020
II trimestri lõpp: 12. märts 2021
III trimestri lõpp: 11. juuni 2021

Toimetaja: JANE TAMM