Õpilasele

Tabasalu Ühisgümnaasiumis on kasutusel trimestrite süsteem. See tähendab, et senise nelja õppeveerandi asemel on kolm trimestrit. Õpilaste kokkuvõttev hindamine toimub seega kolm korda õppeaastas. See ei puuduta koolivaheaegu, need on ikka traditsioonilistel aegadel.

6.11.18

2018/19 õ-a koolivaheajad:

Sügisvaheaeg
22. oktoober kuni 28. oktoober 2018

Jõuluvaheaeg
24. detsember 2018 kuni 6. jaanuar 2019

Talvevaheaeg
25. veebruar kuni 3. märts 2019

Kevadvaheaeg
22. aprill kuni 28. aprill 2019

Suvevaheaeg (v.a lõpuklassid)
12. juuni kuni 31. august 2019

 

Trimestrite ajad põhikoolis 2018/19 õ-a:

I trimestri lõpp: 29. november 2018
II trimestri lõpp: 12. märts 2019
III trimestri lõpp: 11. juuni 2019

Toimetaja: JANE TAMM