Norra projekt

30.08.15
Projekti pealkiri Norra projekt „TADO" (Tabasalu-Dokka)
Projekti eesmärk Toetada ja luua tingimused õpilaste vaimseks, sotsiaalseks, emotsionaalseks, loovaks, mitmekülgseks isiksuseks arenemisel. Eesti kultuuritraditsioonide tutvustamine ja hoidmine.
Projekti aeg/kestvus Alates 2001. aastast. Meie koolis on külalised ühel päeval. Vastukülaskäigu korral viibitakse kohapeal 4-5 päeva.
Projektijuht, kaasatud õpetajad

Huvijuht Kairi Kalm

Astrid Väizene, Ülle Urb, Piret Puusta, Niina Peerna, Indrek Raudsepp, Karin Väli, Krista Savitsch, Valve Meesak, Mari Tarning, Kairi Arro

Õpilaste sihtgrupp 9. klasside õpilased korraldavad vastuvõtu ja osalevad grupitöös. Vastukülaskäigul on grupis õpilasi 8.-12. klassini.
Partnerid Dokka Ungdomsskole Norras
Kohtumised Kord aastas, 4 päeva kohapeal
Valminud tööd Otseselt midagi ei valmi, CD-plaat üritusel tehtud piltidest.
Pildid  
Artiklid Kooli kodulehel, Harku Valla Teatajas
Viited