MTÜ TÜG Arenduskoda

Kooli juurde on alates 2013. aastast loodud mittetulundusühing TÜG Arenduskoda. 

MTÜ põhitegevuseks on vahendada õpilastele tasulisi teenuseid ja soetusi nagu näiteks kooli logoga õpilaspäevikud, tasulised töövihikud gümnaasiumiosas, muud lisamaterjalid, kooli sümboolikaga esemed jne. 

MTÜ on koolile aruandev ja võib teha vaid sihtotstarbelisi toiminguid.
MTÜ TÜG Arenduskoda arvelduskonto - EE752200221056676092 Swedbank.

Ülekande tegemisel on alati oluline märkida selgitusse õpilase nimi, klass ning märksõna, mille eest tasutakse. Märksõna antakse eelnevalt kooli poolt teada.

Samuti saab sellele kontole soovi korral teha ülekandeid kooli toetuseks, näiteks erinevate ürituste toetamiseks (nt spordipäevade või „Parima kooliklassi" auhinnafond).