Logopeed

Logopeedi  töö eesmärgiks on toetada lugemis- ja  kirjutamisraskustega õpilasi. Õpetamine toimub üldjuhul rühmatundides. Vajadusel nõustab logopeed õpetajaid ja lapsevanemaid kirjutamis- ja lugemishäiretega laste õpetamisel.

Logopeedi tööülesanded:

  • meetodite ja materjalide valimine õpilaste lugemis- ja kirjutamisraskuste uurimiseks
  • lugemisel ja kirjutamisel avalduvate vigade analüüsimine
  • kirjutamis- ja lugemisoskuse kujundamine
  • õpilase kommunikatsioonivõime hindamine
  • õpilase keeleliste oskuste arendamine suulises kõnes.