Koolipsühholoog

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilase toetamine ja nõustamine koolis hakkamasaamisel.

Koolipsühholoogi tööülesanded:

  • toetada psühholoogiliste probleemide lahendamisel (suheteprobleemid, probleemid peres, käitumisprobleemid, kohanemisraskused, toimetulek ärevuse, hirmude ja koolistressiga)
  • aidata arendada õpioskusi
  • pakkuda teavet erinevate abi ja info saamise võimaluste kohta.