Kooli söögikorrad ja nende hinnad

  • Hommikupuder 0,45 € 
  • Koolilõuna 1,00 € (1. - 12. klasside õpilastele on koolilõuna tasuta, k.a. Meriküla õppehoones)
  • Päevapraad 1,75 € 
  • Pikapäevasöök 0,70 € 

Meriküla õppehoones saavad õpilased koolilõunat.

Arve/makseteatis väljastatakse üldjuhul lapsevanema e-posti aadressil järgneva kuu alguses.
Arve tasuda Harku vallavalitsuse arveldusarvele: EE911010220014677011
Maksekorralduse selgitusse palume märkida õpilase nimi, klass ja kuu.
Palume tähtaegadest kinni pidada!