Meie visioon ja põhiväärtused

Kooli visioon on pürgida Eesti parimaks piirkonnakooliks (kool, mis võtab vastu kõik piirkonna õpilased) õpiedukuse ja koolirõõmu valdkonnas.

Visiooni täitmisel lähtub kool sellest, et eranditult kõik tegevused koolis toetavad kas otseselt või kaudselt õpilase arengut haritud ja kultuurseks Eesti kodanikuks.