Kodukord

Tabasalu Ühisgümnaasiumi kodukord

Kodukorra eesmärk on anda õpilasele ja tema vanemale (eeskostjale) teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta. Kodukorras kindlaks määratud reeglid ja kord on õpilasele ja koolitöötajale täitmiseks kohustuslik kooli territooriumil ja kooli poolt organiseeritud üritustel.