Klaver kooli 2016

Siht:  €36 000

Hetke seis:

On Tabasalu Ühisgümnaasiumi juubeliaasta. Sünnipäev ja kingitused käivad ikka käsikäes.  Meie kooli aula klaver on  aastast 1964. Ta on meid pikalt ja ausalt teeninud, kuid tema aeg on ümber. Tänases koolikeskkonnas peavad olema kaasaegsed õppevahendid, sest vaid nii saame ajaga kaasas käia. Uus klaver on kindlasti üks nendest.

Soovime erinevatel sündmustel pakkuda kvaliteetset helikogemust nii õpilastele kui ka kooli külalistele. Estonia tiibklaveri mudel 225 ilusad suured kõlalised omadused sobivad just meie kooli aulasse kõige paremini. Kontsert-tuluõhtul "Klaver kooli 2016" märkis pianist ja Estonia Klaverivabriku omanik Indrek Laul: „Staliniaegne pill, mis on juba ühest kohast maha kantud, ei ole enam lastele sobiv õppevahend". 


Oleme unistuste projekti elluviimiseks kaasanud võimalike toetajatena oma valla ettevõtjaid/ettevõtteid, lapsevanemaid ja vilistlasi. Mitmed sponsorid on juba märku andnud soovist head mõtet toetada.

Kõik annetajad märgitakse nimeliselt kooli juubelialmanahhis, suurannetajad jäädvustatakse koolis tänutahvlitel. Reglemendi kohaselt jagunevad toetuste andjad: toetaja - kuni 99€, hõbetoetaja - kuni 999€ ning kuldtoetaja - alates 1000€. Projekt jaguneb etappideks - kevadine kuni 22. juuni ja sügisene kuni 9. november.

Loodame, et 18. novembril, mil TÜG tähistab vilistlaste kokkutulekuga oma 30. juubelit, saame öelda, et kingitus on juba teel kooli aulasse. Kõikidele annetajatele kuulub kogu koolipere - õpilased, õpetajad, lapsevanemad - siiras tänu.

Tabasalu Ühisgümnaasiumi pere
mai 2016