Sündmuste kava 2015/2016

9.06.16
KUUPÄEV SÜNDMUS   KELLELE     VASTUTAJA
SEPTEMBER
1.sept Õppeaasta avaaktus   2.-11. klass kell 10.00
1.,12. klass kell 13.00
    juhtkond
7.-13. september Spordinädal          
9.sept Spordipäev   1.-4. klass     oskusainete õppetool
10.sept Spordipäev   5.-12. klass     oskusainete õppetool
15. sept JJ-Street Baltic Session   1.-12. klass vahetundidel     huvijuht
25.-26.sept Teadlaste Öö Festivali (TÖF). Öölaager   5.-6. klass     huvijuht
29.sept Lastevanemate koosolek   17.00-18.00 kohtumine aineõpetajatega
18.00-19.00 üldkoosolek
19.00 klassikoosolekud
    juhtkond, klassijuhatajad
OKTOOBER
5.okt Õpetajate päev   1.-12. klass     huvijuht, 12. klass
5.-9. okt Ettevõtlusnädal   1.-12. klass     reaal-ja loodusainete õppetool (Krista Savitsch)
13.okt MTÜ Stuudioteater Ilmarine спектакль "Подарки от березы»   6.d; 7.a,c,d; 8.a klass     võõrkeelte õppetool, huvijuht
17.-25.okt SÜGISVAHEAEG          
28.okt "Tagasi Kooli"   1.-12. klass     huvijuht, õppejuht, klassijuhataja
             
NOVEMBER            
19.nov Töövarjupäev   10.-11. klass     karjäärikoordinaator, klassijuhataja
20.nov Miss Tabasalu 2015         ÕE
23.nov Kadri-Mardi karneval  

3. klass 
kell 9.50

    klassijuhatajad, huvijuht
24.nov Kadri-Mardi karneval   2.klass
kell 8.55
    klassijuhatajad, huvijuht
25.nov Kadri-Mardi karneval   1.klass
kell 8.55
    klassijuhatajad, huvijuht
DETSEMBER            
16.dets Jõulukontsert Tallinna Jaani kirikus   1.-12. klass
kell 11.00
    direktor
17.dets Jõulupidu   4. klass     klassijuhatajad, huvijuht
18.dets Jõulupidu   8.-12. klass     11. klass
21.dets Jõulupidu   1. klass
kell 10.00
    klassijuhatajad, huvijuht
21.dets Jõulupidu   3. klass
kell 11.30
    klassijuhatajad, huvijuht
22.dets Jõulupidu   2. klass 
kell 10.00
    klassijuhatajad, huvijuht
23.12-10.01.2015 JÕULUVAHEAEG          
JAANUAR            
14.jaan Ettevõtluspäev   7,b,8.b,9.b,10.a,11.a,12.a kell 10.00-14.00     arendusjuht
15.jaan koolisisene emakeeleolümpiaad   7.-12. klass
kell 13.00
    humanitaarainete õppetool
VEEBRUAR            
1.-5.veebr Võõrkeelte nädal         võõrkeelte õppetool
12.veebr Sõbrapäeva laat         ÕE
  Meie kooli kõige sõbralikumad klassikaaslased ja õpetajad   6.-12. klass
kell 10.35 aula
    ÕE
22.veebr Eesti Vabariigi aastapäeva aktus  

5. ja 7.a,b,c klass
kell 9.55 aula

    huvijuht
      VK1,ÕR1, 3. ja 4.a,b
kell 11.15 aula
    huvijuht
      4.c,d ja 6. klass
kell 12.10 aula
    huvijuht
     

ÕR2,VK2, 7.d ja
8.-9. klass
kell 13.05 aula

    huvijuht
23.veebr
Eesti Vabariigi aastapäeva aktus
 
  1.-2. klass kell 11.05 aula     huvijuht
      10.-12. klass ja kooli personal kell 12.55 aula     huvijuht
MÄRTS            
3.märts XXVIII Juhan ja Jakob Liivi etluskonkursi maakonna voor   6.-12. klass kell 9.50 aula     humanitaarainete õppetool
9.märts Maagiapäev - Jürgen Veber   kell 15.00 aula     huvijuht
10.märts Sisekaitsepäev   9. klass kl 12-15     arendusjuht
19.-27.märts KEVADVAHEAEG          
APRILL            
20.aprill Lõpukell   12.klass kell 10.00     11.klass
21.aprill Raamatu ja roosi päev   1.-12. klass     raamatukogu (Marjon Reila)
  TÜG tantsupäev   1.-7. klass kell 16.00     oskusainete õppetool (Astrid Väizene)
25.aprill Riigieksam - eesti keel (kirjalik)         õppejuht (Tiina Mänd)
MAI            
10.mai Eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik)   6.klass     humanitaarainete õppetool
11.mai Eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik)   3.klass     algõpetuse õppetool
12.mai Matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik)   6.klass     reaal- ja loodusainete õppetool
17.mai Matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik)   3.klass     algõpetuse õppetool
18.mai Riiklik tasemetöö ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik)   6. klass      
19.mai Riigieksam-matemaatika (kirjalik)   12.klass     õppejuht (Tiina Mänd)
19.mai

Liiklusohutusalane riskivältimise koolitus "Gregori ja kaspari lugu"

  9. klass     tugispetsialistid (Karin Lember
30.mai Rattapäev   1.-4. klass     oskusainete õppetool (Karin Vigla)  
31.mai Rattapäev   5.-7. klass     oskusainete õppetool (Karin Vigla)
JUUNI            
1.juuni Põhikooli lõpueksam - eesti keel (kirjalik)   9.klass     õppejuht (Kristi Siirman)
1.juuni TÜG tantsupäev (omaloominguliste tantsude kontsert)   1.-7. klass 
kell 12.00 aula
    Astrid Väizene 
2.juuni Huvitegevuse ja Noorsootöö SA näiteringi etendus   1.-4. klass kell 8.55 ja 9.30 aula     huvijuht
3. juuni Kooliaasta lõpetamine (õues või aatriumis)  

1.-3. klass kell 9.00


4.-8. ja 10.-11. klass 
kell 10.00

    juhtkond
8.juuni Põhikooli lõpueksam - matemaatika (kirjalik)   9.klass     õppejuht (Kristi Siirman)
13.juuni Põhikooli lõpueksamid:
bioloogia (kirjalik)
keemia (kirjalik)
füüsika (kirjalik)
geograafia (kirjalik)
ajalugu (kirjalik)
ühiskonnaõpetus (kirjalik)
vene keel ja kirjandus (kirjalik)
inglise/saksa/vene keel võõrkeelena (kirjalik)
  9.klass     õppejuht (Kristi Siirman)
20.juuni Lõpuaktus   9. klass
kell 13.00
    juhtkond, klassijuhatajad
21.juuni Lõpuaktus   12. klass
kell 14.00
    juhtkond, klassijuhatajad