Sündmuste kava 2014/2015

3.12.14
KUUPÄEV SÜNDMUS KELLELE VASTUTAJA
SEPTEMBER   
1.sept Õppeaasta avaaktus 2.-11. klass kell 10.00
1.,12. klass kell 13.00
juhtkond
3.sept Spordipäev

1.-2. klass kell 9.00
3.-4. klass kell 11.00

oskusainete õppetool
4.sept Spordipäev 5.-7. klass kell 9.00
8.-12. klass kell 11.00
oskusainete õppetool
8.sept Tantsuminutid aatriumis - JJ-Street 1.-12. klass kell 10.35 ja 11.30 huvijuht
15.sept Demokraatiapäev 10.-12. klass huvijuht, humanitaarainete õppetool
16.sept Demokraatiapäev - väitlus 11.-12. klass kell 9.50-10.35 aula huvijuht, humanitaarainete õppetool
22.sept Sügise nädal (aedviljade-ja kompositsioonide näitus) 1.-4. klass algõpetuse õppetool
26.sept Matemaatika õppe projekt 7.-9. klassidele (kruiisilaeval) 7.b klass reaal- ja loodusainete õppetool (Kalli Hein)
29.sept Lastevanemate üldkoosolek 17.00-18.00 kohtumine aineõpetajatega
18.00-19.00 üldkoosolek
19.00-20.00 klassikoosolek
juhtkond
OKTOOBER   
1.okt Eesti Kontserdi koolikontsert "Meie teekond muusikutena" Eeva ja Villu Talsi kell 9.50 3.a,b ja 4.a,b,d
kell 10.45 5.b,c,e ja 6.a,c 
oskusainete õppetool (Elin Ots)
1.okt Infotund "Õpi ülikoolis juba täna". Lektor TÜ õpilasakadeemia projektijuht Liina Jasmin. 10.-12. klass kell 14.00-14.45 huvijuht 
3.okt Õpetajate päev 1.-12. klass 11.-12. klass, vastutaja 12. klass
6.-10.okt Leivanädal 1.-4. okt algõpetuse õppetool
8.-10.okt Klasside pildistamised 1.-12. klass huvijuht
13.-17.okt Loodusainete nädal 5.-12. klass reaal- ja loodusainete õppetool (loodusainete õpetajad)
16.okt Eesti Kontserdi koolikontsert  „Põhjamaale" Kätlin Kaldmaa-tõlkija, jutustaja, ajakirjanik ja Merike Paberits- muusik (torupill, flööt, pikk torupill) 2.a,b 3.c,d klass 
kell 11.05
oskusainete õppetool (Elin Ots)
18.-26.okt SÜGISVAHEAEG    
29.okt "Tagasi Kooli" 1.-12. klass huvijuht, õppejuht, klassijuhataja
31.okt Miss Tabasalu 2014   ÕE
NOVEMBER      
10.nov Eesti Kontserdi koolikontsert "Muusika jutustab" Marilis Timpmann-viiul, Margus Riimaa-klaver 1.a,b; 2.b,d;4.c kell 11.05 oskusainete õppetool (Elin Ots)
12.nov American Drama Group Europe presents Frankenstein (Salme Kultuurikeskuses) 11.a,b klass võõrkeelte õppetool (Karin Väli, Kristi Jaason)
21.nov Mardi- ja kadripäeva karneval 2. klass kell 10.00
1. klass kell 11.05
3.-4. klass kell 12.00-13.30
algõpetuse õppetool
28.nov Projekti „Alumni School: Bridging Gaps" (haridussüsteemid Eestis ja välismaal) 11.a,b kell 13.45-14.40 huvijuht, klassijuhatajad
DETSEMBER      
4.dets Päkapikupäev 1.-12. klass huvijuht, algklasside õppetool
5.dets Infomessi "Teeviit 2014" külastus 9. klass kell 12.00-15.00 karjäärikoordinaator (Kairi Kalm), klassijuhatajad
5.dets Inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor 10.-12. klass võõrkeelte õppetool (Karin Väli, Kristi Jaason)
10.dets Jõululaat kell 11.00-12.00 ÕE
12.dets Jõulukontsert Tallinna Jaani kirikus 1.-12. klass 
kell 11.00
direktor
12.dets Jõulupidu 9.-12. klass kell 17.00-21.00 11. klass
13.dets Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor   reaal- ja loodusainete õppetool (Valve Meesak, Lea Koppel)
15.dets Jõulupidu 5. klass 
kell 15.00-17.00
huvijuht, klassijuhatajad
15.dets Jõulupidu 6. klass 
kell 17.30-19.30
huvijuht, klassijuhatajad
17.dets Jõulupidu 2. klass 
kell 10.00
huvijuht, klassijuhatajad
17.dets Jõulupidu 3. klass
kell 11.30 
huvijuht, klassijuhatajad
18.dets Jõulupidu 1. klass
kell 10.00 
huvijuht, klassijuhatajad
18.dets Jõulupidu 4. klass
kell 12.00 
huvijuht, klassijuhatajad
18.dets Muusikaklasside jõulukontsert kell 18.00 klassijuhatajad, muusikaõpetaja
20.12-4.01.2015 JÕULUVAHEAEG    
JAANUAR      
12.-16.jaan Lumenädal, lumetantsud 1.-4. klass algõpetuse õppetool
24.jaan Keemia olümpiaadi piirkonnavoor 8.-12. klass reaal- ja loodusainete õppetool (Evelin Maalmeister)
31.jaan Bioloogia olümpiaadi piirkonnavoor 7.-12. klass reaal- ja loodusianete õppetool (Dulsi Song)
VEEBRUAR      
7.veebr Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor 7.-12. klass  reaal- ja loodusainete õppetool (matemaatika õpetajad)
  Koolisisene olümpiaad matemaatikast 6.klassidele   reaal- ja loodusainete õppetool (Kalli Hein)
13.veebr Sõbrapäev   ÕE
13.veebr Vene keele (võõrkeelena) olümpiaadi piirkonnavoor 10.-12. klass võõrkeelte õppetool (Niina Peerna, Ilana Veltbach, Tamara Sinkevitš)
23.veebr Kontserdid "Meie Eesti"   huvijuht, muusikaõpetajad
  Eesti Vabariigi aastapäeva aktus 1.-12. klass juhtkond
25.-26.veebr Talispordipäev 1.-12. klass oskusainete õppetool (Lea Ilves)
28.veebr Füüsika olümpiaadi piirkonnavoor 8.-12. klass reaal- ja loodusainete õppetool (Olgert Laidsaar)
MÄRTS      
3.märts 9. klasside sisekaitsepäev (TÜG) 8.-9. klass arendusjuht
  Messi Noor Meister 2015 külastus kell 12.00-15.00 klassijuhatajad, karjäärikoordinaator
9.-10. märts Vene keele (võõrkeelena) olümpiaadi lõppvoor 10.-12. klass võõrkeelte õppetool
10.-14.märts Emakeelenädal   humanitaarainete õppetool
14.-22.03 10. klassi vastuvõtutestid   õppejuht (Tiina Mänd)
14.-22.03 KEVADVAHEAEG    
  7. klassi vastuvõtutestid   õppejuht (Kristi Siirman)
 25.märts KOOLI LAUL 2015 kell 9.50-12.45 oskusainete õppetool
APRILL      
  Lahtiste uste päev lastevanematele kell 8.00-12.45 õppejuhid (Tiina Mänd, Kristi Siirman)
  Loovtööde kaitsmine 8. KLASS õppejuht (Kristi Siirman)
6.-10.aprill Inglise keele nädal   võõrkeelte õppetool
  Lahtiste uste päev lasteaedadele   algõpetuse õppetool
  Lõpukell 12. klass kell 10.45 11. klass
27.apr Riigieksam - eesti keel (kirjalik)   õppejuht (Tiina Mänd)
MAI      
4.mai Riigieksam - inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) 12. klass õppejuht
05.-08.mai Riigieksam - inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) 11.klass  õppejuht
  Uurimistööde kaitsmine   õppejuht
12.mai Eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik) 6. klass humanitaarainete õppetool
13.mai Eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik) 3. klass algõpetuse õppetool
14.mai Matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik) 6. klass reaal- ja loodusainete õppetool
JUUNI      
1.juuni Põhikooli lõpueksam - eesti keel (kirjalik) 9. klass õppejuht
  Valla kevadjooks   Harku vald (Karin Pops)

3.juuni 

 Kooliaasta lõpetamine 

4.-6. klass kell 10.00
1.-3. klass kell 11.00
7.-8. ja 10.-11. klass kell 12.00

 juhtkond

5.juuni 

Põhikooli lõpueksam - matemaatika (kirjalik)  9.klass  õppejuht
10.juuni  Põhikooli lõpueksamid:  
bioloogia (kirjalik) 
keemia (kirjalik) 
füüsika (kirjalik) 
geograafia (kirjalik) 
ajalugu (kirjalik) 
ühiskonnaõpetus (kirjalik) 
vene keel ja kirjandus (kirjalik) 
inglise/saksa/vene keel võõrkeelena (kirjalik) 
9.klass õppejuht

 

  9. klasside lõpuaktus kell 14.00 juhtkond,klassijuhatajad

 

  12. klassi lõpuaktus kell 14.00 juhtkond, klassijuhatajad