Karjäärinurk

Tabasalu Ühisgümnaasiumi karjäärikoordinaator on Kairi Kalm (kairi.kalm@tyg.edu.ee).

Individuaalne karjäärinõustamine

Põhja-Eesti Rajaleidja keskus pakub tasuta individuaalset karjäärinõustamist III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele. Nõustamine on õpilasele vabatahtlik. 

Karjäärinõustamisele tasub pöörduda kui:

  • kui noor soovib ennast rohkem tundma õppida;
  • kui noorel on probleemid enesehinnanguga;
  • kui noor ei tea, kuidas oma eesmärkideni jõuda;
  • kui noore õpimotivatsioon on kadumas;
  • kui noor ei tea, kuhu edasi õppima minna;
  • kui noor soovib infot töömaailma arengute kohta;
  • kui noor soovib saada esimest töökogemust – välismaal vabatahtlikuna töötamise, suvel töötamise vm abil.

Karjäärinõustamine aitab noorel probleemidele lahendusi leida ja teda õpingutes toetada.
Karjäärinõustamisele on võimalik tulla üksi, koos sõbraga, vanemate või vanavanematega.  
Karjäärinõustamisele saab tulla Põhja-Eesti Rajaleidja keskusesse, samuti tulevad vajadusel nõustajad kooli kohapeale.

Küsimustega pöörduge e-maili, telefoni või Skype teel.

Oma soovist andke teada karjääriteenuste koordineerijale Virve Kinkarile telefonil 5885 3746 või kirjutada virve.kinkar@rajaleidja.ee. Skype: pohjaeestirajaleidja.

Karjääriteenus on konfidentsiaalne ja tasuta!

Huvitavad üritused kuhu minna:

 

 

Huvitavad kursused:

Stipendiumiga välismaale õppima (10.-11. klasside õpilastele). United World Colleges Eesti Ühing.


 

Kasulikud viited: