Gümnaasiumi kursused

Gümnaasiumi valikkursused 2018/2019. õ-a

Tsükliõpe 2018/2019.õ-a

Kursusehinnete väljapanemise ajad gümnaasiumis 2018/2019. õ-a:

12. klass:

1 tund nädalas

17. apr

         

2 tundi nädalas

14. dets

17. apr

       

3 tundi nädalas

14. nov

30. jaan

17. apr

     

4 tundi nädalas

18. okt

14. dets

15. veebr

17. apr

   

5 tundi nädalas

10. okt

23. nov

15. jaan

4. märts

17. apr

 

Kooliastmehinnete väljapanemine 17. aprill 2019. 

10.-11. klassides:

1 tund nädalas

7. juuni

         

2 tundi nädalas

23. jaan

7. juuni

       

3 tundi nädalas

28. nov

12. märts

7. juuni

     

4 tundi nädalas

7. nov

23. jaan

2. aprill

7. juuni

   

5 tundi nädalas

19. okt

14. dets

15. veebr

12. apr

7. juuni

 

 

Perioodis olevad ained I poolaastal:

1 kursus (2 tundi nädalas) 18. jaan.             
2 kursust (4 tundi nädalas) 7. nov. 18. jaan.

 

Perioodis olevad ained II poolaastal:

1 kursus (2 tundi nädalas) 7. juuni             
2 kursust (4 tundi nädalas) 2. apr. 7. juuni.

 

Gümnaasiumi kohustuslikud kursused

Ainevaldkond

 

10.kl

11.kl

12.kl

Keel ja kirjandus

Eesti keel

2

2

2

 

Kirjandus

1

2

2

Võõrkeeled

Inglise keel

2

1

2

 

Vene keel/saksa keel

2

2

1

Matemaatika

Matemaatika (kitsas ja lai)

3

3

2

 

Loodusained

Bioloogia

0

2

2

 

Loodusgeograafia

1

1

0

 

Keemia

2

1

0

 

Füüsika

2

2

1

Sotsiaalained

Ajalugu

2

2

2

 

Ühiskonnaõpetus

0

0

2

 

Inimeseõpetus

0

0

1

 

Inimgeograafia

1

0

0

Kunstiained

Muusika

1

1

1

 

Kunst

1

0

1

Kehaline kasvatus

Kehaline kasvatus

2

2

1

 

 

22

21

20