Gümnaasiumi kursused

Tsükliõpe 2020/2021.õ-a

Kursusehinnete väljapanemise ajad gümnaasiumis 2020/2021. õ-a:

12. klass:

1 tund nädalas

14.04

         

2 tundi nädalas

11.12

14.04

       

3 tundi nädalas

13.11

29.01

14.04

     

4 tundi nädalas

16.10

18.12

12.02

14.04

   

5 tundi nädalas

9.10

20.11

15.01

5.03

14.04

 

 

10.-11. klassides:

1 tund nädalas

4.06

         

2 tundi nädalas

22.01

11.06

       

3 tundi nädalas

27.11

12.03

11.06

     

4 tundi nädalas

6.11

22.01

31.03

11.06

   

5 tundi nädalas

16.10

11.12

19.02

16.04

11.06

 

 

Perioodis olevad ained I poolaastal:

1 kursus (2 tundi nädalas) 22.01             
2 kursust (4 tundi nädalas) 6.11 22.01

 

Perioodis olevad ained II poolaastal:

1 kursus (2 tundi nädalas) 11.06             
2 kursust (4 tundi nädalas) 31.03 11.06

 

Gümnaasiumi kohustuslikud kursused

Ainevaldkond

 

10.kl

11.kl

12.kl

Keel ja kirjandus

Eesti keel

2

2

2

 

Kirjandus

1

2

2

Võõrkeeled

Inglise keel

2

1

2

 

Vene keel/saksa keel

2

2

1

Matemaatika

Matemaatika (kitsas ja lai)

3

3

2

 

Loodusained

Bioloogia

0

2

2

 

Loodusgeograafia

1

1

0

 

Keemia

2

1

0

 

Füüsika

2

2

1

Sotsiaalained

Ajalugu

2

2

2

 

Ühiskonnaõpetus

0

0

2

 

Inimeseõpetus

0

0

1

 

Inimgeograafia

1

0

0

Kunstiained

Muusika

1

1

1

 

Kunst

1

0

1

Kehaline kasvatus

Kehaline kasvatus

2

2

1

 

 

22

21

20