Erasmus+ KA 1 (2018-2020 õa)

 

Erasmus+ KA1 2018-2020 õa

Projekti pealkiri

Õppimine ja heade praktikate vahetamine väljaspool, toob väärtuslikku pädevust Tabasalu Ühisgümnaasiumi

Projekti eesmärk

Projekt on planeeritud kahe aasta peale - 2018-2020, et

1) viia ellu kooli ambitsioonikas soov - kaasata rahvusvahelistesse tegevustesse 30 protsenti õpetajaskonnast

2) hajutada õpetajate asendamise koormust.

3) jälgida, et plaanitud eesmärgid saakid ellu viidud

Projekti elluviimine on koolile oluline, sest on seotud kooli arengukavast tulenevate tegevustega sh

1) aitab õpetajaid laiapõhjalisemalt end ettevalmistada muutusteks uuenenud õpetamise põhimõtetes

2) tõstab kooli atraktiivsust võimaldades õpetajatel end täindada väljaspool Eestit

3) toob kooli uusi kogemusi töövarjude ja külalisõpetajate näol ning uusi kontakte

4)paraneb õpetajate võõrkeeleoskus, oskus saada hakkama iseseisvalt väljapoo Eestit jm

5)paraneb õpetajate omavaheline koostöö- kogemustega õpirändes käiad saavad kaasa võtta nö uued tulijad, kelle keeleoskus ja välismaal hakkamasaamine üksinda on kasin, toetab projektõppe rakendamist

6) õpitud kogemust rakendades, saab kool jagada oma kogemust kogukonnas ja laiemalt, võimaldab koolil saada arvamusliidriks uuenenud õpimetoodikate rakendamise alal

Projekti aeg/kestvus

01.09.2018 - 31.08.2020

Projektijuht

Projektijuht - Kersti Vana

Kaasatud õpetajad

Lea Netz, Lea Ilves, Piret Unt, Ülle Arumäe, Tiina Mänd, Kersti Vana, Philip Mills,  Ülle Tamm, Helle Laats, Kristi Jaason, Kristine Laanisto, Jane Tamm, Eve Saare, Reet Kallismaa, Kersti Koppel, Dustin Song, Reet Onton

Partnerid

Scuola Europea

Brüsseli eesti kool

EUNEOS

ELIO INNOVATION AND EDUCATION

Lexema

AplicaProposta lda

IFOM

 Europass- Firenze, Itaalia

English Matters

BETT London

Kohtumised/koolitused

  • Planeeritud on 17 kohtumist. Kohtumised saavad kajastatud koostatavad e-raamatus koos valminud õpimaterjalidega

Valminud tööd