Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilaste ja õpetajate energiakulukuse teadlikkuse tõstmine

Toimumisaeg: 2011/2012. õ-a

Projekti eesmärk:

  • Teadvustada õpilastele ja õpetajatele elektrienergia tarbimisega kaasnevat loodusressursside tarbimist,  sellega kaasnevat reostust ja ökoloogilist jalajälge.
  • Koostöös spetsialistidega leida toimivaid energiasäästulahendusi rakendamiseks koolis, kodus ning muudes kohtades, kus projektis osalejad saavad mõjutada energiatarbimist.
  • Saavutada pikaajaline ning laiapõhjaline mõju leibkondade energiakasutuses läbi teavitustöö, õpitubade, ekskursioonide ja muude kaasavate tegevuste.
  • Juhtida tähelepanu ning õpetada elektrienergiat ja loodusressursse mõistlikult tarbima.

Õpilastele toimusid õpitoad järgmistel teemadel:

  1. Sissejuhatav õpituba, kus anti ülevaade energiasaamise viisidest ja mõistlikust tarbimisest koolis ja kodus (1.-12. klassid).
  2. Ajurünnak -  õpilaste poolt välja pakutud energiakokkuhoiu ettepanekud ja lahendused oma koolile (4.-12. klassid).
  3. Loodussäästliku tegevuse propageerimine (4.-12. klassid).
  4. Tulemuste võrdlemine. Kooli energiatarbimise kokkuvõte ja analüüs (4.-12. klassid).

Toimusid õppereisid erinevatesse energiat tootvatesse asutustesse ja 2 laagrit projektis aktiivselt osalenud õpilastele.

Kooli paigaldati Eniscope energiamõõdik, mis võimaldab pidevalt reaalajas näha elektritarbimist koolis.

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.