Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamid 2019/20 õ.-a. 12. klass

eesti keel (kirjalik) 
inglise keel (kirjalik) 
inglise keel (suuline) 
matemaatika (kirjalik) 

12. klassi koolieksamite valikud 2019/20 õ.-a.

Õppesuund Koolieksami valikud aeg
Matemaatika-ettevõtlus Matemaatika-ettevõtluseksam (suuline)

3.06

Kunst-keeled Kunstiajalugu (suuline) 3.06

 

Põhikooli lõpueksamid 2019/20 õ.-a. 9. klass

eesti keel (kirjalik) 
matemaatika (kirjalik) 
valikeksam (vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise, saksa) (kirjalik) 
valikeksam (inglise, saksa, vene keel) (suuline) 


Riiklikud tasemetööd 2019/20 õ.-a.

3.klass
eesti keel 
matemaatika 

6.klass
eesti keel 
matemaatika (kirjalik) 


Koolisisesed tasemetööd ja üleminekueksamid 2019/20

Klass Toimumise aeg Üleminekueksam
1. klass    
2. klass 14.05 Eesti keel - etteütlus

3. klass

12.05

21.05

Eesti keel - riiklik tasemetöö paberil

Matemaatika - tasemetöö

4. klass

14.05

21.05

25.05

Eesti keel - tasemetöö tasemerühmadeks

Matemaatika - tasemetöö tasemerühmadeks

Inglise keel - tasemetöö tasemerühmadeks

4.b

aprill Informaatika - test
6. klass

20.05

13.05

Matemaatika - tasemetöö

Eesti keel - riiklik tasemetöö elektroonselt

7. klass

18.05

Eesti keel - etteütlus

8. klass

30.03-3.04

20.05

Digipädevus - riiklik tasemetöö

Vene keel - kirjalik üleminekueksam

10.a klass 25.05 Füüsika - kirjalik üleminekueksam
10.b klass 25.05 Vene keel - suuline üleminekueksam
11. klass 30.03-3.04 Digipädevus - riiklik tasemetöö
11.a klass 26.05 Keemia - kirjalik üleminekueksam
11.b klass 26.05 Bioloogia - kirjalik üleminekueksam
12. klass

3.06

3.06

Majandus-ettevõtlus - suuline koolieksam

Kunstiajalugu - suuline koolieksam