Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamid 2020/21 õ.-a. 12. klass. e-konsultatsioonide toimumise ajad.

eesti keel (kirjalik) 
inglise keel (kirjalik) 
inglise keel (suuline) 
matemaatika (kirjalik) 

12. klassi koolieksamite valikud 2020/21 õ.-a.

Õppesuund Koolieksami valikud aeg täpsustamisel
Matemaatika-ettevõtlus Matemaatika-ettevõtluseksam (suuline)

 

Kunst-keeled Kunstiajalugu (suuline)  

 

Põhikooli lõpueksamid 2020/21 õ.-a. 9. klass

eesti keel (kirjalik) 
matemaatika (kirjalik) 
valikeksam (vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise, saksa) (kirjalik) 
valikeksam (inglise, saksa, vene keel) (suuline) 


Riiklikud tasemetööd 2020/21 õ.-a.

3.klass
eesti keel 
matemaatika 

6.klass
eesti keel 
matemaatika (kirjalik) 


Koolisisesed tasemetööd ja üleminekueksamid 2020/21

Klass Toimumise aeg Üleminekueksam
1. klass    
2. klass   Eesti keel - etteütlus

3. klass

 

 

Eesti keel - riiklik tasemetöö paberil

Matemaatika - tasemetöö

4. klass

 

 

 

Eesti keel - tasemetöö tasemerühmadeks

Matemaatika - tasemetöö tasemerühmadeks

Inglise keel - tasemetöö tasemerühmadeks

4.b

  Informaatika - test
6. klass

 

 

Matemaatika - tasemetöö

Eesti keel - riiklik tasemetöö elektroonselt

7. klass

 

Eesti keel - etteütlus

8. klass

 

 

Digipädevus - riiklik tasemetöö

Vene keel - kirjalik üleminekueksam

10.a klass   Füüsika - kirjalik üleminekueksam
10.b klass   Vene keel - suuline üleminekueksam
11. klass   Digipädevus - riiklik tasemetöö
11.a klass   Keemia - kirjalik üleminekueksam
11.b klass   Bioloogia - kirjalik üleminekueksam
12. klass

 

 

Majandus-ettevõtlus - suuline koolieksam

Kunstiajalugu - suuline koolieksam