e-õpe

Ava õpilaste e-õppe portaali

 

Tabasalu Ühisgümnaasiumi e-õppe tundide info on jagatud õpilastega eKooli kaudu
 


Õpilase meelespea e-õppe ajaks
 

 • Aineõpetaja või 1.- 4. klassides klassijuhataja annab õpilastele eKooli kaudu teada, kuidas toimub suhtlus ja õppetöö.
 • e-õpe toimub tunniplaani alusel õpetajaga kokku lepitud suhtluskanali kaudu.
 • Koduõppes osalemiseks vajavad õpetaja ning õpilane laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust.
 • Õpetajal võib ette nähtud ülesannete tegemist kontrollida ja hinnata.
 • Kogu info liigub õpilase kooli e-posti (@tyg.edu.ee lõpuga) ja eKooli kaudu - palume neid suhtluskanaleid regulaarselt kontrollida. 
 • Telefonidesse tuleb laadida Hangouts Meet, kus võivad toimuda e-tunnid.


Palume meeles pidada, et e-õppe ajal täidab õpilane õpetajate antud ülesandeid kodus ning:
 

 • õpilane viibib kodus;
 • ei osale huviringides ja trennides;
 • ei kogune sõbra juurde;
 • ei külasta kino, teatrit või muid rahvarohkeid kohti.

 

Live-tunnile rakendatakse kõiki kooli kodukorras sätestatud "õpilase õigused ja kohustused" punkte ning lisaks rakendatakse live-tundidele järgnevaid nõudeid:
 

 • Live-tunnis osalemine on õpilasele kohustuslik 
 • Live-tunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga
 • Live-tundi siseneb õpilane alati oma koolikontoga
 • Live-tunnis ollakse kohal õigel ajal, ei tegeleta õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne) ning vajalikud õppevahendid on valmis pandud
 • Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud
 • Live-tunni vestlusalas (chat´is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot
 • Õpilane ei jaga live-tunni linki kõrvaliste isikutega
 • Live-tunni lõppedes lahkub õpilane vestlusruumist
 • Live-tunni salvestamine on keelatud
 • Õpilane siseneb virtuaalklassiruumi, mida on õpetaja temaga eelnevalt jaganud

Link e-õppega seotud tööde esitamiseks õpetajale juhul, kui õpetaja sellest õpilast eKoolis teavitab (https://forms.gle/rfjjr4Sb1CJBQ2gGA).