DIREKTORI VEERG (märts 2014)

Kool on haridusasutus, kuid lisaks on ta ühe noore inimese väärtushinnangute aktiivne kujundaja. Huvitegevus võimaldab koolil läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi on andekas. Igapäevases koolitöös näeme sageli, et just aktiivse isetegemise kaudu toimub noore inimese eneseleidmine.  

Akadeemiline töö ja huvitegevus toimivad käsikäes ja täiendavad teineteist, tagades õppeasutuse mitmetahulisuse ja omanäolisuse. Tavapäraseid ainetunde on aidanud rikastada erinevad õppekäigud, töötoad, väljastpoolt kooli külalislektorid (robootika ja füüsika töötoad, teadusbuss, infotehnoloogiaalane loeng, PrügiVaheTund, ERMi näitus, muuseumipäev, Tagasi Kooli projekt).  Tänavuse kooliaasta märksõnadeks on turvalisus ja ohutus – oli liiklusohutuse kuu ja tulevastele gümnasistidele sisekaitsepäev, jätkub koolikiusamisvastane projekt KiVaSamuti osalevad õpilased Eesti Kontserdi koolikontsertidel, külas käivad teatritrupid. Meeldejääv sõbrapäev ja missivalimised said teoks õpilasesinduse eestvedamisel. Valmistutakse ka suviseks laulu- ja tantsupeoks, kuhu loodavad pääseda nii koorid kui rahvatantsijad. 

Tugevdamaks kokkukuuluvustunnet, pakub huvitegevus suurepärast võimalust meeskonnatööks õpilaste, õpetajate, vilistlaste ja lapsevanemate vahel. Olgu selleks siis ühistegevus kevadisel jalgrattamatkal, kontserdil  või klassiõhtul… Täname tublisid lapsevanemaid ja vilistlasi, kes on aidanud kaasa kooli tegemiste õnnestumisele!  

EELINFO

15.-23.03 kevadvaheaeg
28.03 „Kooli laul 2014" 
02.04 lahtiste uste päev TÜG lapsevanematele
16.-17.04 lahtiste uste päevad lasteaedadele
21.05 TÜG kevadkontsert Salme Kultuurikeskuses


VÕÕRKEELTE ÕPPETOOL

Vene keele olümpiaad
14.02 toimus TÜG-is 10.-12.kl vene keele olümpiaadi maakondlik voor, kus esimeses rühmas Edvin Kalda (12.kl) saavutas 2. kohaArtur Ovtšinnikov (11.kl) 3. koha (õp. Niina Peerna); teises  rühmas sai 1. koha Veronika Meriküll (10.a, õp. Ilana Veltbach). 10.-11.03 toimus vabariiklik olümpiaad, kus Edvin Kalda tuli üldkokkuvõttes 13. kohale.

Saksakeelsed veebiviktoriinid
Veebruaris toimus saksakeelne veebiviktoriin „Jaan Poska und seine Zeit", kus osalesid ka TÜG 7. klassi õpilased ja taliolümpiamängude teemaline viktoriin „Olympische Winterspiele" 7.-10. klassile (õp. Krista Savitsch).

Deutsch kreativ
06.03 toimus TÜG-is 3. korda vabariiklik saksa keele teemapäev, kus 1.-9. klasside õpilased laulsid, näitlesid, lugesid luuletusi. Kokku osales 80 õpilast 6 koolist. Etteasteid hinnati 3 kategoorias, TÜG-ist olid parimad 1.abc,3.ab klasside saksa keele ringi õpilased ja 7.abc,8.bd klasside saksa keele õppijad (õp. Krista Savitsch, Tamara Sinkevitš.) Täpsemalt

REAAL- JA LOODUSAINETE ÕPPETOOL

Keemiaolümpiaad
08.02 toimus  maakondlik keemiaolümpiaad, kus 8. klassidest saavutas Birgit Sõrmus (8.b) 5. koha õp E.Maalmeister

Bioloogiaolümpiaad
01.02 toimus maakondlik bioloogiaolümpiaad, kus osales 217 õpilast. 7.kl arvestuses 1.koht- Samuli Martin (7.a),3.koht-Ann Valdi, 9.kl arvestuses Laura Valk-4. koht (9.b) (õp.Dulsi Song)  Täpsemalt

Geograafia teemapäev
26.02 toimus 2. maakondlik geograafia teemapäev "GIS ehk geoinfosüsteem" 8. klassidele, kus osales kokku 25 võistkonda. 1. koha saavutas TÜG 8.b klassi võistkond (Marcus Murumäe, Markus Remmet, Sedrik Suurmets,õp. Angela Kadak). 8.c klassi võistkond (Saskia Rior, Õnnely Roos, Kirsti Klemmer)  jagas 5.-7. kohta (õp. Valve Meesak). 

Matemaatika
20.-24.01 oli koolis matemaatikanädal, millest võtsid osa 4.-12.kl õpilased ja mille raames toimus mitmeid erinevaid üritusi. Täpsemalt
25.01 toimus maakondlik matemaatikaolümpiaad  (7.-12. kl), kus osales kokku 188 õpilast:
7.kl: 4. koht - Laura Örd, 9. koht - Marilise Seppel (õp. Kalli Hein)
8.kl: 8. koht - Karl Marten Mägi (õp. Anneli Nõlvak)
9.kl: 9. koht - Hanna-Marii Kaljas (õp. Lenneli Aasa)
11.kl: 7. koht - Merilyn Ohtla (õp. Anneli Nõlvak)
12.kl: 1. koht - Hendrig Sellik (õp. Anneli Nõlvak)
28.02 toimus maakondlik matemaatikaolümpiaad (4.-6.kl), kus osales 36 Harjumaa kooli: 
4.kl – osavõtjaid oli 61, 9. koht - Mattias Siilbek (4.a, õp. K. Koppel)
6.kl – osavõtjaid 58, 3.-5. koht - Jürgen Pukk(6.a, õp. K. Hein)

12.02 toimus maakondlik „Nuputa" voor (5.-7.kl) , kus 7. klassidest sai TÜG võistkond (Laura Örd, Moona Õunmaa, Elis Reitalu (7.b))  7. koha (õp. Kalli Hein)Peastarvutamises 5. klasside arvestuses 1.-2. koht - Andero Voosalu(5.b, õp. Ü. Tamm). 

HUMANITAARAINETE ÕPPETOOL

Ajaloo-olümpiaad
15.02 toimus maakondlik ajaloo-olümpiaad, kus osales 148 õpilast 25 Harjumaa koolist: 
6. klasside arvestuses sai Helena Urbla  2.-4. koha ja Andres Urbla 5. koha (6.c, õp. Ene Alttoa) 
7. klasside arvestuses - Rasmus Kalep  7.-8. koht (7.a, õp. Ene Alttoa)
8. klasside arvestuses - Keity Härm - 6. koht (8.b, õp. Sigrid Laanemets)
12. klasside arvestuses saavutas Priit Veges 1. koha ja Ruudi Pall 2. koha (õp. Ene Alttoa); nemad osalevad ka 19.03 toimuval vabariiklikul olümpiaadil.  Täpsemalt

Emakeeleolümpiaad
18.01 toimus maakondlik emakeeleolümpiaad (7.-12. klass), kus
7.kl arvestuses - Rasmus Kalep  - 10. koht (õp. Helle Laats)
9.kl arvestuses - Viivika Liimann - 10. koht (õp. Helle Laats)
10.kl arvestuses - Karen Künnapas - 5. koht (õp. Kairi Arro)
11.kl arvestuses - Liise Hämarmets - 2. koht (õp. Tiina Mänd)
12.kl arvestuses - Priit Veges – 8. koht (õp. Aet Leemet)   Täpsemalt

10.-14.03 oli koolis emakeelenädal, kus 5.-12. klassid kirjutasid traditsioonilist etteütlust ja seoses teatrikuuga oli koolis külas teater Marionett etendusega „Väike prints". 

ALGÕPETUSE ÕPPETOOL

Lumenädal
13.-17.01 oli algklassidel lumenädal - nädala jooksul tehti lumeteemalist kunsti, reedel toimusid õues lumetantsud tantsuõpetaja Astrid Väizene juhendamisel - Fotod

Näitused
Algklassidel oli taas kord mitmeid toredaid kunstitöid kooli seintel - Fotod
Veel osales 2. e klass (õp. Ülle Tamm) EV presidendi joonistuskonkursil „Meie Eesti head asjad"    Fotod

Emakeelenädal
10.-14.03 tähistati emakeelenädalat ka algklassides, selgitati välja klasside parimad emakeeletundjad. Samuti toimus üritus nimega „Vaba lava", kus esitati temaatilisi näidendeid, luuletusi, omaloomingut. Fotod

OSKUSAINETE ÕPPETOOL

Kontserdid
Koolis olid järjekordsed kontserdid koolikontsertide sarjast - jaanuaris klassikatäht Marcel-Johannes Kits ja C-Jam ning Ukraina rahvamuusikat  tutvustav kontsert (Ruslan Trochinskyi , Juhan Suits), märtsis oli kontsert "Flamenco!" (tants-Maria Rääk,kitarr-Kristo Käo, löökpillid-Reigo Ahven).

Näitused
Veebruaris oli kooli aatriumis kaks näitust (õp. I. Raudsepp): pöördmustrite näitus (6.c, 9.c, 8. klassid) ja 7.-9. klasside näitus „Talv" ( 7.-8.kl – riipimistöö, 9.kl - pabersiluett)  Fotod
Märtsis valmisid 5.c klassil projektõppe tunnis sellised portreed (õp. Kristi Põldoja)  Fotod

Käsitöö
6.a ja 6.b klassi tüdrukud said tunnis valmis oma esimese suurema õmblustöö – põlle (õp. Pille Riimaa) Fotod

Saalihokiturniir
29.01 toimus meie kooli saalihokiturniir 7.-8. klassidele. Turniiri korraldasid oma loovtöö raames Rasmus Kurušev, Rene Rässa, Carl Hiie (8.b) ja Sten Ritson (8.c) (juh. S. Särekanno). Osalesid kõik 7. ja 8. klassid.  1. koha saavutas 8.d, 2. koha 8.b, 3. koha 8.a ja 4. koha 7.b klass.

Saalijalgpalliturniir
16.01 toimus Harjumaa koolidevaheline saalijalgpalliturniir, kus osales kokku 9 võistkonda. TÜG-i  8.-9.kl võistkond sai kokkuvõttes 5. koha.

Ujumine
17.01 toimusid Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlused Vinnis, kus osales 13 kooli üle Eesti. TÜG sai üldkokkuvõttes 1. koha (õp. Lea Ilves). Teiseks tuli Kohtla-Järve Maleva Põhikool ja kolmandaks Tartu Tamme Gümnaasium. Fotod
Teateujumise distantsil 6x50m vabalt said 1. koha TÜG tüdrukud ( Grete Anette Treimann (5.a), Jana Tugo (5.b), Kirke Penter (6.c), Kristina Maria Jaamul (6.d), Eva Liisa Oks (8.b), Reelika Tüür (9.b)).
Poisid said samal võistlusel 3. koha (Robin Küttis (4.a), Stefan Sedman (5.b), Tambet Tammemägi (7.b), Georg Pukk ja Märten Joosep Penjam (9.a), Heikko Peensaar (9.b)).
Individuaaldistantsidelt saadi lausa 8 kohta esikolmikus: 
Grete Anette Treimann - 1. koht - 50 m rinnuli, 2. koht- 50 m vabalt, 3. koht – 50 m selili 
Kristina Maria Jaamul - 1. koht - 50 m rinnuli, 1. koht – 50 m selili, 2. koht- 50 m vabalt
Reelika Tüür - 3. koht - 50 m vabalt
Robin Küttis - 3. koht - 50 m rinnuli

HUVITEGEVUS

Teistmoodi vahetund
23.01 oli meil koolis vahetundide ajal külas ja esines Tabasalus tegutsev JJ-Street Tantsukool  Fotod

Robootika töötuba
30.01 toimus koolis TTÜ robootika töötuba 5. klassidele  Fotod

Teadusbuss
05.02 oli nelja klassi õpilastel võimalus saada osa Teadusbussi tegemistest  Täpsemalt

IKT loeng ja töötuba
07.03 osales 29 õpilast 10. ja 12. klassist Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajate poolt koolis läbi viidud loengus IKT-teemadel (IT-ga seotud ametid, koolid, erialad), toimus praktiline infootsingu teemaline töötuba.  ITLi projekti eesmärgiks on tõsta 8.-12. kl. õpilaste teadlikkust IKT-valdkonnast, anda nõu karjäärivalikul, tutvustada IT-erialade õppimisvõimalusi.

Orkestrikonkurss
15.02 toimus Viljandis Eesti Noorteorkestrite Konkurss, kus Tabasalu Muusikakooli puhkpilliorkestri ettevalmistusorkester saavutas 2. koha (dirigendid Valdo ja Riina Rüütelmaa).Tublide muusikute seas oli ka mitmeid TÜG õpilasi. Täpsemalt

Lauajalgpalliturniir
27.02 toimus koolis lauajalgpalliturniir, kus 1.-4. klassidest saavutasid esikoha Robin Küttis ja Gregor Paulin (4.a), 5.-9. klasside arvestuses said 1. koha Karl Erik Hallap ja Markus Remmet (8.b).
28.02 oli valla koolide vaheline turniir (1.-6.kl), kus 1.-4. klassidest olid TÜG parimad 4. koha saanud Märten Subkaja Kristo Kundrats (4.c), 5.-6. klasside arvestuses said 1. koha Stefan Sedman ja Chris Roosaar (5.b)  Täpsemalt

Gomokuturniir
01.-02.03 toimusid Tallinna lahtised meistrivõistlused gomokus, kus 1.-3.kl tüdrukute arvestuses sai 2. koha Anette Salei (2.b) ja 4.-7. klassi tüdrukute arvestuses 3. koha Laura Örd (7.b) (mõttemängude ringi juhendaja TÜG-is Ants Soosõrv) Täpsemalt

MUUD TEGEMISED

Karjääriõpetus
Jaanuaris toimus 9.-12. klasside õpilastele töösuhete teabepäev (lektor Kaia Taal, Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist) , märtsis külastasid 8. ja 11. klassid erinevaid messe - „Haridus ja karjäär 2014" ja „Noor Meister 2014" (karjäärikoordinaator Kairi Kalm).

PrügiVaheTund
11.-12.03 toimus 5. klassidele projekti „Teeme Ära!" alaprojekt Prügi VaheTund, kus koolis käidi rääkimas keskkonnahoiust ja säästlikust tarbimisest.

Näitus Moskvas
30.01-01.02 käis TÜG delegatsioon Moskvas kunstinäituse „Romanovite dünastia - 400" avamisel   Täpsemalt

Sõbrapäev
14.02 toimus koolis traditsiooniline sõbrapäeva tähistamine õpilasesinduse eestvedamisel, õpilased valisid selle aasta sõbralikuimad õpetajad - Kairi Arro, Karin Väli, Ene Alttoa ja Indrek Raudsepp.  Fotod

EV aastapäevanädal koolis
1.-6. klasside õpilased olid aktiivselt seotud projektiga „Eesti arvudes – kõige-kõige"  -  Fotod
Nädala jooksul toimus ka mitu kontserti, kus esinesid 1.-4. klasside mudilaskoor (juh. E. Ots), MA-MU mudilaskoor (juh. P. Puusta), poistekoor (juh. K. Bauman), lastekoor (juh. E. Ilves), 2.-3. klasside ja 6. kl rahvatantsijad (juh. A. Väizene)  Fotod 
19.02 käis 11. ja 12.klassile esinemas ka Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur, kes rääkis teemal „Kodanikuks kasvamisest"  Täpsemalt , 12. klass käis tutvumas Riigikoguga. 
21.02 toimus aga EV aastapäeva aktus kogu koolile õues  Fotod

Liiklusohutuse kuu
Veebruar oli meie koolis liiklusohutuse kuu: Täpsemalt
Helkurihommikul kontrolliti kõigil helkurite olemasolu, toimus foto- ja joonistuskonkurss „Helkur kui abimees"  (1.-12.kl) ja esseevõistlus „Helkur- kõige odavam elukindlustus" (5.-12.kl).
Fotokonkursi parimad: Triinu Rior (2.a), Daniel Ovsienko, Harri Karba, Kris Jette Piht, Mart Joosep Mürk (3.a), Ingeli Liinat (9.c), Mihkel Roots (12.kl), joonistuskonkursi parimad: Mikk Kelder, Lola Saliste (5.a), Marie Madise (5.b), Birgit Loot, Toomas Puri (5.c), Lisandra Leetmaa (5.d). 
Parimad esseed:  1. koht - Diana Pachner (8.a), 2. koht - Sirli Aasma (9.c), 3. koht - Helena Urbla (6.c) Täpsemalt

Külaline Jaapanist
04.03 oli koolis külaline Jaapanist, kes tutvus lähemalt eKooli ja muude TÜG-is kasutusel olevate IT-lahendustegaTäpsemalt

Sisekaitsepäev
04.03 toimus koostöös Sisekaitseakadeemiaga traditsiooniline sisekaitsepäev Harjumaa ja Tallinna koolide 9. klasside õpilastele. Võistkondlikus mängus saavutas seekord 1. koha  8.b klassi võistkond (Mattias Otsla, Marcus Murumäe, Karl Marten Mägi, Rihard Liiva), 2. koha sai Loksa Gümnaasium ja 3. koha TÜG 8.c, 8.d võistkond(Merlin Rebane, Stina Isabel Gavrilin, Johanna Urgas, Mailis-Karmel Kuldsaar-Adamson). Parimad fotoroboti pildid tegid seekord Keila Kooli tüdrukud, 3. koha sai Christofer Rebas (9.c). Täpsemalt (sh fotod)

Loovtööd
Märtsis esitasid 8. klassi õpilased oma loovtööd, millega on õppeaasta algusest saati tegeletud. Tehti nii uurimistöid(tervislik toitumine, võõrsõnad õppevaras, mängukonsoolid, uuriti inglasi, kes on maailma muutnud, kuulsaid heliloojaid jne) kui praktilisi töid (klassile koduleht, telefoni- ja arvutimäng, korraldati matemaatikanädalat, inglise keele päeva, spordiüritusi, loodi tantse jne).

Creatlon
Üleriigilisel majandus- ja ettevõtlusmängul Creatlon  osales ka sel aastal mitu TÜG 8. ja 9. klasside võistkonda. Võistlus toimus 3 etapis. E-viktoriinil olid TÜG parimad Robin Nurk (9.b) ja Keity Härm (8.b). Meeskonnamängus olid lausa 4 TÜG võistkonda esikümnes. Üldkokkuvõttes saavutati nagu eelmiselgi aastal 3. koht - võistkondAndekad Rebased (8.b tüdrukud Keity Härm, Birgit Sõrmus, Eva Liisa Oks). 
4. koht – Ettevõtlikud lumeleopardid (8.b tüdrukud Laura Karilaid, Kristiina Jane Ruuto, Mari-Ann Veski).Juhendajad Lenneli Aasa, Krista Savitsch.

Laulu- ja tantsupidu
Suvel, 04.-06.07 toimub 26. laulu- ja 19. tantsupidu "Aja puudutus. Puudutuse aeg".
Ka TÜG-ist on mitu koori ja tantsurühma, kel soov peole saada. Praegu toimuvad ülevaatused.
Jaanuaris oli esimene tantsupeo ülevaatus, kus käis end näitamas 2.-3. klasside rahvatantsurühm Astrid Väizene juhendamisel   Fotod
Samuti on toimunud ka esimesed kooride ettelaulmised, kus käisid end näitamas MA-MU koor (1.-3. matemaatika-muusika klassid,  juh. Piret Puusta) ja lastekoor (5.-9.kl, juh. Elen Ilves).

Meediakajastused
Innove märtsikuu võrgustikutöö uudiskiri: „5 aastat eTwinningut Tabasalu Ühisgümnaasiumis" (L. Netz, K. Savitsch)

Harku Valla Teataja:
23.01: lk 6 -Kuidas toetada HEV õpilast? (Katrin Betlem)
13.02: lk 2 - Tabasalu õpilased kunstis rahvusvaheliselt edukad (Krista Savitsch)
27.02: lk 5 - Tabasalu noored kunstnikud Venemaal (Niina Peerna)
13.03: lk 2 - Lauajalgpalli turniiril osales rekordarv  lapsi, lk 4 - Sisekaitsepäev Tabasalu koolis