Infokiri (november 2014)

 

DIREKTORI VEERG 

Kogukonnale avatud kool


Kohaliku kogukonna panus kooli tegemistesse on vajalik ja oodatud ning uusi ideid ja rõõmu pakkuv kõigile osa-pooltele.  Igapäevases  rutus  kipume  vahel  unustama  koostöös peituvat suurt väge, koosmeeles tegemise võimsat jõudu ja heade tulemuste suuremat võimalikkust.  Teame suurepäraselt, et  üksi saab  kiiremini  edasi, aga  kambaga jõuab kaugemale…

Sügisese koolivaheaja alguses ulatas  koolile  abikäe kohalik Lions Klubi sooviga  teha  midagi  head  koolipere  jaoks. Ühise arutelu käigus  jõuti  otsuseni, et tehakse algust kooli juurde juba ammugi plaanitud õuesõppeklassi ja spordi-atraktsioonide rajamisega. Pool päeva ühist töötegemist ja tulemust võivad kõik kooli kõrval ise vaadata. Suur  tänu Tabasalu Lions Klubi meeskonnale asjaliku algatuse eest!

Oktoobri lõpus on tavaks saanud „Tagasi kooli" päev, kus  koolitunde  annavad  külalislektorid  erinevatelt elualadelt. Neid jätkus tänavu pea kõigile klassidele -  oli mundris mehi ja kooli vilistlasi, koostööpartnereid ning lapsevanemaid. Meie õpilastele oli see eriline päev, sest tavapärase õpetaja asemel jagasid õpetust ja teadmisi ärimehed, poliitikud, kokad ja muidu targad inimesed. Oleme neile kõigile väga tänulikud ja ootame uusi põnevaid kohtumisi.

Eesti riik vajab tarku ja ettevõtlikke inimesi. Ja noori, kes on suutelised käivitama üha uusi rahvuslikku rikkust loovaid (idu)firmasid.   Sestap  õpetame   meiegi   gümnaasiumis  süvendatult   majandus-  ja  ettevõtlusõpet,   kus   kohalike partnerite leidmisel teeme sellest aastast tihedamat koostööd Harku vallaga. Juba on noored külastanud kaasaegseid fassaade projekteerivat/paigaldavat ettevõtet Metek, kus koolis õpitud teooria sai praktilise väljundi.

Turvalisusele pühendatud Koostegutsemispäev tõi ühel novembrikuu laupäeval koolimajja kokku nii lapsevanemad, õpetajad kui  õpilased. Toimusid  animatsiooni, foorumteatri ja inspiratsiooni töötoad.  Muljed  nähtust,  tehtust  ja kaasatoodud maitsvatest küpsetistest olid head.
Kool on kogukonnale avatud ja osa sellest. Mitte asjata pole meie  üheks põhiväärtuseks koostöö erinevate inimeste ja  asutuste vahel, konkreetsus ja selgus oma tegemistes ning avatus. Kõigile ja kõiges…

EELINFO

10.12 õpilaste jõululaat
12.-18.12 klasside jõulupeod
12.12 kell 11.00 kooli jõulukontsert Tallinna Jaani kirikus
18.12 kell 18.00 muusikaklasside jõulukontsert koolis
20.12-04.01.2015 jõuluvaheaeg
Eelinfo kooli tegemistest on kodulehel:  Sündmuste kalender  /  Huvitegevus –Ürituste kava
Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi SA: kooli juures töötavad huviringid, pikapäevarühmad - www.huviringid.ee


VÕÕRKEELTE ÕPPETOOL

Külalised Venemaalt Buraševost
Septembris olid koolis külalised projekti „Meid ühendab ajalugu" raames. Sõprussuhted said alguse 2011, mil EV 1.presidendi Konstantin Pätsi algsele matmispaigale Venemaal Tveri oblastis püstitati mälestusrist.  

Sõprussuhted Valgevenega
Oktoobris külastas meid Eesti Selts „Pääsuke" Valgevenest, delegatsiooni kuulusid ka õpilased ja õpetajad Minski Lütseumist nr 1 ja Minski Keskkoolist nr 50.  Täpsemalt
Novembris külastas TÜG õpilaste ja õpetajate delegatsioon projekti „Sõpruskoolid" raames omakorda Valgevene sõpruskooli - Minski Kooli nr 48, kellega on koostöö kestnud juba 11 aastat.

„Keeltekera"
21.11 toimus Harjumaa koolidele võistlus „Keeltekera", kus osalesid 7.-9. klasside vene või saksa keelt õppivad õpilased. Kokku osales 13 võistkonda 7 koolist. TÜGi esindas kolm võistkonda, kes näitasid väga häid tulemusi. Võistkond „Tabasalu 3" saavutas I koha (Rene Rässa, Mattias Otsla (9.b, saksa keel, õp. Krista Savitsch), Luisa Sõrmus (7.a, vene keel, õp. Tamara Sinkevitš), Rasmus Kalep (8.a, vene keel, õp. Jana Loomik), Sedrik Suurmets
(9.b, vene keel, õp. Niina Peerna). Täpsemalt

Koostöö Austriaga
Novembris viibis saksa keele õpetaja Krista Savitsch Erasmus+ projekti raames Austrias Viinis koolitusel, kus tutvuti Austria haridussüsteemiga, külastati erinevaid koole. Teisel nädalal oli ta Austria koolis vahetusõpetajaks. Sealne õpetaja Günther Sturm viibis meil vahetusõpetajana 2008 ja õpetas meie kooli õpilastele saksa keelt, nüüd toimus vastukülaskäik.


REAAL- JA LOODUSAINETE ÕPPETOOL

Keskkonnateemaline viktoriin

Oktoobris korraldas Keskkonnaamet Tallinna ja Harjumaa koolidele viktoriini „Soome lahe aasta", kus meie kooli 7.b klassi võistkond (Andres Urbla, Helena Urbla, Mattias Raba, Senell Sooman)  saavutas I koha (õp. Valve Meesak).

Loodusainete nädal
13.-17.10 oli koolis loodusainete nädal: toimus orienteerumisvõistlus,  sügisluuletuste konkurss „Sügise värvid", keemia näidistund „Võlumise kunst" (6.kl), keskkonnateemaliste kunstitööde näitus aatriumis. Samuti toimus fotokonkurss „Koolivaheaeg looduses" ning loodusviktoriin, kus 5.-6. klassidest oli parim 6.c võistkond (Bert Bach, Alan-Patrick Ojala, Andree Uuetoa); 7.-9. klassidest 9.b võistkond (Keity Härm, Laura Karilaid, Kristiina Jane Ruuto) ja gümnaasiumist 11.b võistkond (Raili Lepp, Marten Tammemäe, Daniel Mets).Täpsemaltfotod.
11.a klass külastas Eesti Geenivaramut ja Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituuti Tartus, samuti käis neile DNA tõendite kasutamisest kohtupraktikas loengut pidamas TÜ molekulaarbioloogia professor Ants Kurg. Täpsemalt.

Geograafia teemapäev
19.11 toimus maakondlik geograafia teemapäev, kus TÜG võistkond (Ann Valdi(8.b), Samuli Martin, Rasmus Kalep (8.a) saavutas II koha (õp. Valve Meesak). Kokku osales 35 võistkonda. Täpsemalt


HUMANITAARAINETE ÕPPETOOL

Õpioskuste olümpiaad
Meie kooli 6.a ja 6.b klassi võistkond võitis maakondlikul 6. klasside õpioskuste olümpiaadil I koha ning pääses edasi üleriigilisele olümpiaadile, kus saavutati tubli10. koht. Võistkonda kuulusid Patrick Parts, Mikk Kelder ja Karoliina Villand 6.a klassist ning Heidi Õun ja Marie Madise 6.b klassist (õp. Kaire Einer). Täpsemalt


ALGÕPETUSE ÕPPETOOL

Kunstinäitused
Algklassidel on olnud kooli seintel mitmeid kauneid kunstinäitusi: septembris,oktoobris.

November on koolis turvalisuse kuu, algklassi lapsed joonistasid ka sel teemal mitmeid toredaid pilte.

Karneval
21.11 toimus koolis traditsiooniline 1.-4. klasside mardi- ja kadripäeva karneval -Fotod.


OSKUSAINETE ÕPPETOOL

Kontserdid
Ka sel õppeaastal jätkame koolis Eesti Kontserdi koolikontsertide sarjaga, oktoobris olid meile esinemas Eeva ja Villu Talsi (fotod) ja novembris oli kontsert "Muusika jutustab" (Mariliis Timpmann viiulil, Margus Riimaa klaveril).

Vokaalansamblite festival
14.11 toimus Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite festival, kus osalesid TÜG muusikaklasside ansamblid. 4.b ansambel saavutas I koha 4.-5. klasside vanuserühmas ja läheb 06.12 esindama Harjumaad vokaalansamblite konkursile „Volüüm 2014"  (juhendaja õp. Piret Puusta, klaveril õp. Elen Ilves).

Näitused
„Võtab tee jalge alla ..."
Juba 1. septembril nägid kõik plakatit, mis juhatab kunstiprojekte läbi kogu kooliaasta. Septembris võisid soovijad kleepida oma nime kaardile, kes kus suvel käis. Oktoobri alguseks said näituseküpseks kunstitööd – 7. klassid võtsid ette virtuaalse retke teemal „Maailma loomi vaatama", 8.-9. klasside teemaks oli „Globaalprobleeme uurima" . Tee, mis novembris jalge alla võetakse, viib aga otseteed ajalukku. Täpsemalt, sh fotod (kunstiõpetaja I. Raudsepp).

Sügisesed spordipäevad
3.-4. septembril toimusid traditsioonilised kooli spordipäevad 1.-12. klassile. Erinevad alad toimusid nii staadionil, kunstmuruväljakul kui terviserajal. Fotod

Triatlon, duatlon
Septembris korraldas Tabasalu Triatloniklubi juba 17. korda triatlonivõistluse, kust võttis sel aastal osa 38 kooli. TÜG sai kokkuvõttes II koha. Õpilastest olid tublimad 1.-3. klassi õpilastest III koha saavutanud Hanna-Liisa Värik, 8.-9. klassi õpilastest III koha saavutanud Katrin Glück ja gümnaasiumiosas II koha võitnud Heikko Peensaar.
Oktoobris toimus Tallinnas Eesti Triatloniliidu duatloni karikasarja etapp, kusHanna-Liisa Värik (3.a) saavutus oma vanusekategoorias I koha (treener Lembit Pallas).

Jalgpall
Septembris toimusid Harjumaa koolidevahelised jalgpallivõistlused, kus meie kooli 6.-7. klasside võistkond sai I koha, 8.-9. klasside võistkond 6. koha ja 10.-12. klasside võistkond II koha. Kõigi klasside kokkuvõttes sai põhikoolide rändkarika Laagri Kool ja gümnaasiumide üldkarika esimest korda TÜG (õp. Lea Ilves).Täpsemalt
Oktoobris toimus ka vabariiklik finaal, kus TÜG 6.-9. klasside tüdrukute võistkond sai kokkuvõttes 5. koha.  Täpsemalt

Korvpall
Oktoobris toimus Harjumaa gümnaasiumide vaheliste korvpallivõistluste finaalturniir, kus TÜG võistkond saavutas   III koha (õp. Marko Savi). Täpsemalt


MUUD TEGEMISED

Õpetajate päev
3. oktoobril tähistati koolis õpetajate päeva, kogu päeva andsid õpetajate asemel tunde 11.-12. klasside õpilased, õpetajatele toimus kontsert. Fotod
Traditsiooniliselt kuulutatakse sel päeval välja ka aasta õpetajad. Harjumaa Aasta Õpetaja 2014 tiitli pälvisid ka TÜG-ist kunstiõpetaja Indrek Raudsepp ning loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja Angela Kadak.

Vanematekogu
Oktoobris toimus TÜG vanematekogu selleaastane avakoosolek, uueks vanematekogu esimeheks valiti 6.a klassi lapsevanem Evar Ojasaar.

Ettevõtlusnädal „Ole ettevõtlik!"
Oktoobris oli üleriigiline ettevõtlusnädal, mille raames toimusid erinevad tegevused ka meie koolis. 2.b, 3.b ja 4.a klass osalevad kogu aasta kestvas loengusarjas „Ettevõtja kui positiivne eeskuju", neile tulevad külla erinevad ettevõtjad. Samuti osalevad need klassid tegevuses „Tulevikuettevõtte ehitamine ja uue ettevõtluspargi kujundamine kodukohas". 7.-9. klasside õpilased osalesid loengul „Minifirma asutamiskoosolek". Novembri algul saigi TÜG endale esimese minifirmalooduskosmeetika tootmisega tegeleva "J.B.A.A" (Anna Sepman, Arina Laanemets (8.b), Johanna Brita Uusmees (8.c)); juhendaja õp. Krista Savitsch, konsultant Kari Maripuu. Täpsemalt

Creatlon
Üleriigilise majandus- ja ettevõtlusmängu Creatlon  1. etapp toimus oktoobris kui ettevõtlusnädala raames oli JA Eesti majandus- ja ettevõtlusviktoriin. Kokku osales e-viktoriinil 917 noort 55 koolist üle Eesti. TÜG-ist osales 20 õpilast, neist parimad olid Ken Laumets (9.a), Mattias Otsla ja Karl Marten Mägi (9.b), kellel oli võimalus osaleda ka auhinnareisil Balti Laevaremonditehasesse. Täpsemalt

Muuseumi ja projektõppepäev
17.10 toimus 5.-8. klasside muuseumi- ja projektõppepäev, mil kõik klassid käisid erinevatel õppekäikudel.

Lions Klubi heateopäev
18.10 oli kooli juures Heateopäeva raames toimetamas Tabasalu Lions Klubi, täiendatud sai terviseraja atraktsioone ja algust tehti õuesõppe klassi rajamisega kooli juurde.  Täpsemalt, sh fotod.

„Tagasi kooli" 
29.10 olid taas kord oodatud kooli tunde andma külalislektorid erinevatelt elualadelt, neid oli seekord kokku 34 ja nad osalesid 1.-12. klassi tundides. „Tagasi kooli" projekt jätkub kindlasti ka järgmisel aastal. Täpsemalt, sh fotod

Miss Tabasalu 2014
31.10 toimus kooli õpilasesinduse poolt korraldatud suurüritus, kus valiti Miss Tabasalu 2014, kelleks seekord osutus Kristel Roosimaa 11.b klassist. Kokku oli osalemas 8 missikandidaati.  Täpsemalt, sh fotod

Loengud
Oktoobris oli 4.a klassi õpilastel loeng „Esmaabi ja selle andmise vajalikkus", novembris toimus 8. klasside tüdrukutele söömishäirete teemaline loeng, gümnasistidel oli võimalus osa saada küberkaitse teemalisest loengust, kohtuda erukindral Ants Laaneotsaga, välisminister Urmas Paetiga ning kaitseminister Sven Mikseriga.

Helkurihommik
25.11 hommikul ootasid koolitulijaid terviseedendusmeeskonna ja õpilasesinduse liikmed koos kohaliku politseiga, et tuletada  õpilastele meelde  helkuri kandmise olulisust pimedal  ajal. Välja jagati mitusada  Maanteeametilt  saadud helkurit ja kleepsu.

Meediakajastused
Harku Valla Teataja:
22.10.2014: lk 4 Põnev Türgi koostöö 
12.11.2014: lk 4 Sõnarändurid ja lastekirjanik kohtusid lugejatega 
26.11.2014: lk 2 Haridusprojekt Tabasalus; lk 6 „Tagasi kooli" ehk teistmoodi koolipäev Tabasalus


PROJEKTID

Ülevaatenäitus 2013/14. õ-a projektidest
Oktoobrikuus oli aatriumis väljas näitus kõigist eelmise õppeaasta projektidestFotod

Comenius Regio projekt
Novembris viibisid oma Eesti visiidi raames Tabasalus Türgi Mus provintsi haridustöötajad. 22. novembril toimus koolis koostegutsemispäev 8. ja 9. klasside õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele, peamiseks teemaks turvalisus. Üritust aitas läbi viia projektis osalev 9.d klass. Ettevõtmise eesmärgiks oli teha midagi huvitavat ja kasulikku kogukonnas, suurendada ühtekuuluvustunnet, tugevdada oma koolikultuuri. Töötubades osales kokku üle kuuekümne inimese. Comenius Regio projekt koostöös Harku vallaga kestab kuni juunini 2015. Plaanis on avaldada ühine käsiraamat, kus käsitletakse klassides üleskerkinud probleeme ja õpetajate poolt pakutud lahendusi. Aprillis läheb meie delegatsioon vastukülaskäigule Türki. Täpsemalt.

Projekt „Interaktiivse kultuurikohvriga läbi Euroopa"
Septembri lõpus saabus kooli rõõmustav uudis, et TÜG strateegiliste koostööprojektide taotlus sai rahastuse ja 2-aastane projekt „Interaktiivse kultuurikohvriga läbi Euroopa" võib alata. Partnerkoolid on sel korral Ungarist, Türgist, Poolast, Kreekast ja Kreetalt.