DIREKTORI VEERG (september/oktoober 2013)

Kooli algusest on möödunud juba kaks kuud. Kindlasti soovime mõelda, et „meie kool oleks paik, kust igal õhtul rõõmuga lahkume ja kuhu hommikul rõõmuga tulla soovime". Selleks, et see õilis eesmärk oleks realiseeritav, on kool endale seadnud kooselu korrastava kokkuleppelise reeglistiku, mida kutsume ka kooli kodukorraks. Kui tähtis see on, et me kõik – vanemad, õpetajad, õpilased - kes me osaleme koolielus, tunneksime, mõistaksime ja võtaksime selle omaks. Jälgime kooli kodukorda, sest see on hea alus meie koostööle, kuigi mõnikord tundub see ehk raske ja tihti sooviksime leida põhjuseid, et seda mitte jälgida. Nüüd, mil kooli algusest on möödas mõni aeg, oleks hea peatuda ja kooli kodukord rahulikult üle lugeda. Nagu teame, leiame selle õpilaste päevikutest ja kooli kodulehelt. Kuid käitumisnormid, mis võimaldavad tekkida heal töökeskkonnal ja mõnusal koosolemisel, ei piirdu loomulikult tekstis kirjutatud reeglitega.

Mõelgem sellele, kui suurt vastutust kanname kooli normide jälgimise osas. See, et tulevased TÜG põlvkonnad meie kooli vaimu kannaksid, sõltub suurel määral sellest, kuidas meie seda praegu igapäevaselt teeme. Kodukorras ettenähtud õpilaste riietumisviis, osalemine ainetundides, puudumiste põhjendamine, lubaduste ja kokkulepete täitmine, olla informeeritud, saada aineõpetajalt, klassijuhatajalt ja juhtkonnalt abi, esindada kooli üritustel jne on rohkem kui pelgalt kohustuste ja õiguste nimekiri – see on käitumisviis, mis kõneleb sellest, kes me oleme.

EELINFO

Eelinfo kooli tegemistest on kodulehel:
1) Sündmuste kalender (avalehel)
2) Huvitegevused – Ürituste kava


VÕÕRKEELTE ÕPPETOOL

Euroopa keeltepäev

Septembris toimunud vabariiklikul veebiviktoriinil  osales TÜG-ist 40 õpilast 7.-10. klassist,  Katrin Glück (8.a) jaHanna-Liina Auntock (10.b) saavutasid I koha (õp. Krista Savitsch).

Vahetusõpetaja Austriast
16.-29.09 oli koolis Austria vahetusõpetaja Hartwig Hitz. Täpsemalt

Saksa keele päev
14.10 toimus 7. ja 10. klasside õpilastele saksa keele päev välislektori läbiviimisel.

Võistlusmäng  „Tallinn – meie pealinn"
03.10 toimus võistlusmäng (orienteerumine, viktoriin, fotokonkurss), kus osalenud 11. klassi õpilaste võistkond koosseisus Oscar Eskor, Carmen Kreinin ja Artur Ovtšinnikov said I koha (õp. Niina Peerna).


REAAL- JA LOODUSAINETE ÕPPETOOL

Loodusainete nädal
16.-20.09 oli koolis loodusainete nädal . Täpsemalt , Fotod näituselt

Füüsika õpikojad
Sel õppeaastal toimuvad koostöös Tartu Ülikooliga meie koolis füüsika õpikojad gümnaasiumiastmele, praeguseks on toimunud kaks  õpikoda, kolmas on kavas detsembris. Õpikojad toimuvad kord kuus (a´4 tundi).  Õpikodade programmi eesmärgiks on pakkuda huvilistele eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinevat valikkursust(õp.Olgert Laidsaar).


HUMANITAARAINETE ÕPPETOOL

Inimeseõpetuse olümpiaad
24.09 oli vabariiklik inimeseõpetuse olümpiaad, kus Andres Urbla (6.c) sai VII koha, Triinu Helena Pajumäe (8.b)XI koha (õp. Jana Loomik).  Täpsemalt

Õpioskuste olümpiaad

27.09 toimus meie koolis Harjumaa 6. klasside õpioskuste olümpiaad, kus oli osalemas kokku 23 võistkonda 20 koolist, töö toimus töötubades võistkonniti (a´ 5 õpilast). TÜG võistkond sai 5. koha.  Fotod


ALGÕPETUSE ÕPPETOOL

Algklasside värviline sügisnädal
23.-27.09 toimus 1.-4. klasside värvide nädal ja sügisene aedviljade näitus.  Fotod

Tervisliku toitumise nädal
30.09-04.10 pöörati algklassides erilist tähelepanu tervislikule toitumisele, söödi erinevaid juur- ja puuvilju.

Leivanädal
07.-11.10 oli algklassidel leivanädal – toimus leivateemaline viktoriin ja valmistati erinevaid võileibu.

Sügisnäitused
Algklassidel on sügise jooksul olnud mitmeid erinevaid näitusi nii suures kui väikeses majas: Fotod1 , Fotod2


OSKUSAINETE ÕPPETOOL

Sügisesed spordipäevad

03.09 toimus ülekooliline spordipäev 1.-4. klassile ja 04.09 5.-12. klassile 
Fotod: 1.-2.klass  3.-4.klass  5.-7.klass  8.-12.klass
Spordipäevade tulemused: 1.-4.klass  5.-12.klass

Jalgpalliturniirid
19.09 toimus Harjumaa koolidevaheline jalgpalliturniir Viimsis, kus TÜG-ist osalesid 6.-7. klasside ja 8.-9. klasside poiste võistkond. 8.-9. klasside poisid pääsesid edasi 24.09 Loo Kooli staadionil toimunud finaali ja saavutasid seal    II koha (õp. Lea Ilves).  Täpsemalt
26.09 toimus 10.-12. klasside turniir, kus TÜG võistkond jäi 5.-6. kohale.

Korvpallivõistlus
15.10 toimus Kuusalus Harjumaa koolidevaheline korvpallivõistlus (10.-12. klass), kus TÜG gümn.poiste võistkond sai II koha (õp. Marko Savi).  Täpsemalt  

Rahvastepalliturniir
31.10 toimusid Harjumaa 4.-5.kl tüdrukute rahvastepalli võistlused, kus TÜG osales esmakordselt ja tuli 20 võistkonna seas 10. kohale (õp. Jaanika Pettai).
06.11 toimus sama võistlus poistele, kus TÜG võistkond sai 23 võistkonna seas 11. koha (õp. Dastin Song).

Koolikontserdid
Septembris oli algklassidele meeleolukas koolikontsert „Rahvamuusika radadel" (Jalmar Vabarna (Zetod), Lauri Õunapuu (Metsatöll) .  Fotod
Koostöös Eesti Kontserdiga on igale kooliastmele sel õppeaastal tulemas veel mitu koolikontserti. Samuti osalevad erinevad klassid muudes Estonia Kontserdi ja Estonia Teatri haridusprojektides.
ERR Klassikaraadio Helikaja saates oli 28.09.2013 vestlusring teemal „Kuidas kujundada õpilaste kontserdilkäimise harjumusi ja milline roll on koolikontsertidel", kus osales ka TÜG muusikaõpetaja Elin Ots. Saadet saab kuulata siit.

Uus klaver
Oktoobris sai kool uue valge klaveri.  Täpsemalt, sh klaveri teekond majja pildis

Näitused
Oktoobris sai koolimajas vaadata kahte põhikooli õpilaste näitust: 6.klasside grafitinäitus (õp. Kristi Põldoja)  ja  7.-9. klasside internetiteemaline kunstinäitus  (õp. Indrek Raudsepp).

HUVITEGEVUS

ENTRUM
27.09  tutvustati gümnaasiuminoortele noorte ettevõtlikkusideede konkurssi, arenguprogrammi ENTRUM.  Fotod

Eesti Rahva Muuseumi näitus ja loengud
01.-10.10 oli koolimajas ERM-i näitus „Soome-ugri ja samojeedi rahvad".  Fotod 
01.10 toimusid osadele klassidele ka ERM-i loengud (3. ja 4. klassidele teemal „Rahvakalender" , 6. klassidele „Mis on muuseum" ja 9. klassidele „Koostöö muuseumiga. Kogud" ).  Fotod

Muuseumipäev
I veerandi viimasel päeval käisid kõik klassid mõnes muuseumis.  Täpsemalt

„Tagasi kooli"
30.10 oli kõigil klassidel üks tund külalislektoriga, koolis oli sel päeval kokku 42 lektorit väga erinevatelt elualadelt, sh nii vilistlasi kui lapsevanemaid. Suur aitäh kõigile osalejatele!  Täpsemalt Fotod

Miss Tabasalu 2013
01.11 valiti traditsioonilisel üritusel selleaastane Miss Tabasalu 2013, kelleks sai Laura Valk (9.b), I printsessiks ja publiku lemmikuks valiti Carmen Kreinin (11.kl) ja II printsessiks Suzanna Suslikova (9.a). Laura läheb TÜG-i esindama ka Eesti Koolimissi üritusele. Täpsemalt


PROJEKTID

Valgevene sõpruskool
6.-12.10 oli meil külas sõpruskool Valgevenest - Minski kool nr 48 – toimusid õpetajate vestlusringid, õpilased osalesid koolitundides, toimus  viktoriin gümnaasiumiõpilastele, külastati vaatamisväärsusi Tallinnas, samuti oli kontsert ja kunstinäitus „Дружат дети всей Земли» (õp.Niina Peerna).  Täpsemalt, sh fotod

Comeniuse projekt
01.-05.10 oli TÜG delegatsioon Comeniuse projekti „Vastutustundlik tarbimine" raames Taanis Täpsemalt, sh fotod 
See projekt sai alguse sügisel 2012 ja selles osalevad 8 Euroopa riigi 13-19-aastased õpilased (õp. Krista Savitsch).

Comenius Regio projekt
See on uus projekt koostöös Harku vallaga, kus meie partneriks on üks kool Türgist. 06.11 on projekti raames TÜG-is külalised Türgist.

KiVa projekt
Sellest sügisest osaleb meie kool ka koolikiusamise-vastases pilootprojektis Kiusamise Vastu, kokku osaleb selles projektis Eestis praegu 20 kooli. Täpsemalt


MUUD TEGEMISED

Kooliaasta avaaktused
Fotod 02.09 aktustest

Harjumaa Aasta Haridusjuht 2013
Harjumaa aasta õpetaja tiitlit on välja antud juba 19 aastat, sel aastal aga anti esmakordselt välja ka maakonna parima haridusjuhi tiitel ja selle pälvis Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppejuht Tiina MändTäpsemalt , ilmus ka intervjuu 26.09 Harku Valla Teatajas.

Ettevõtlusalane meeskonnamäng Creatlon
08.10 toimus vabariikliku 8.-9. klasside majandus- ja ettevõtlusvõistluse Creatlon 1. etapp, TÜG-ist osales 24 õpilast 8.b ja 9.b klassist. TÜG parimad olid Robin Nurk (9.b) – 21. koht ja Keity Härm (8.b) – 41. koht. Novembris toimub võistluse 2. etapp (meeskonnamäng) (õp. Lenneli Aasa  Krista Savitsch). Täpsemalt

Harku Valla Teataja
22.08 Tabasalu kool on uueks õppeaastaks valmis  (lk 3)
26.09 Harjumaa haridusjuht 2013 on Tiina Mänd Tabasalu  koolist (lk 1)
10.10 Tabasalu kool – Juku kasvamine Juhaniks  (lk 3)

Retseptivihik
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda andis välja trükise „Aastaring aias: valik köögiviljatoite Eesti parimalt koolisööklalt", kus on 13 retsepti meie kooli peakokalt Liidia Maikinalt.