Comenius Regio

Projekti pealkiri Students with good character (Motiveeritud ja hea õppeedukusega lapsed)
Rahastus Elukestva õppe programm, Comenius programm (Regio koostööprojekt)
Projekti eesmärk
 • pakkuda õpetajatele ja lapsevanematele teadmisi ning oskusi põhikooli vanemas astmes olevate õpilaste õppimisega seonduva motivatsioonilanguse ning käitumisprobleemide ennetamisel ning nendega toimetulekul
 • innustada ja motiveerida noori olema sotsiaalselt aktiivsed
 • pakkuda neile tuge avastamaks enda jaoks erinevaid arenguvõimalusi 
 • motiveerida neid väärtustama haridust.
Projekti aeg/kestvus 2013-2015
Projektijuht, kaasatud õpetajad Projektijuht: Kersti Vana, 9.d klassi klassijuhataja ja aineõpetajad
Õpilaste sihtgrupp 9 d klass (2014/2015.õ-a)
Partnerid
 • Harku vald
 • MTÜ RuaCrew
 • Türgi Mus Provincial Directorate of National Education
Kohtumised Planeeritud on neli kohtumist, kaks Eestis ja kaks Türgis
Valminud tööd/läbiviidus tegevused

2013/2014:

 • Õpetajate koolitus „Õpetajate Kool"
 • Supervisioon 8.d klassi aineõpetajatele
 • MTÜ RuaCrew poolt organiseeritud tegevused 8.d klassile
 • 8.d klassi poolt korraldatud üritus kooliõpilastele 

2014/2015

Pildid http://www.tabasalu.edu.ee/?m1=35&thefolder=238
Artiklid
 • Harku Valla Teataja 22.05.2014 - Väärtuslik kogemus Ida-Anatooliast (lk 2)
 • Harku Valla Teataja 17.06.2015 -  Eesti-Türgi hariduskoostööprojekt avardas kõigi maailmapilti
Viited www.goodeducation.com