Comenius

Jan Amos Komenský (lad.k Comenius) oli Tšehhi õpetlane ja filosoof, kes sai Euroopas tuntuks oma uudsete pedagoogiliste vaadete poolest, mille mõju kestab tänapäevani.

Üldhariduse valdkonna allprogrammina on Comenius pakkunud koolidele, õpetajatele, üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi alates 1995. aastast.

2007−2013 toimis Comenius iseseisva programmina elukestva õppe programmis, mida finantseeris Euroopa Liit ja milles osalesid 27 Euroopa Liidu liikmesriiki, Island, Liechtenstein, Norra ja kandidaatriigina Türgi.

Tutvustus SA Archimedese hariduskoostöö keskuse kodulehel