Õpilaspilet

Õpilaspileti väljaandmine toimub vastavalt kooli kodukorrale, vaata lisa 3: Elektroonilise õpilaspileti kasutamise kord.

Alates 01.03.2018 toimub õpilaspileti taotlemine Harku valla iseteeninduskeskkonnas.

 

Õpilane saab õpilaspileti kätte klassijuhatajalt üldjuhul 10 päeva jooksul pärast kinnitamist.

Õpilaspileti kasutamine ühistranspordis

 

 


10.03.21

 

VASTUVÕTT KOOLI  

 

Cultural heritage
in the context of
students' careers

 

Toimetaja: PHILIP JAMES MILLS