« Tagasi

Meie kooli 12.klassi noored osalesid Riigikohtu kaasuskonkursil

Kuni 14. novembrini oli 9.–12. klassi õpilastel võimalus end asetada õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad.
Osalejad said valida kolme kaasuse seast – nii kriminaal-, tsiviil- kui ka haldusõigus. Kaasuse pidi lahendama sarnaselt, nagu seda tehakse kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni.
Oli ka teine võimalus – kaasuse võis lahendada loovas vormis nagu essee, luuletus, joonistus, video vms. Igal juhul oli oluline, et lahendus lähtuks eelkõige konkursil osaleja õiglustundest ja
väärtushinnangutest.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi 12. A klassi noored andsid ka sel aastal oma panuse esitades konkursile 11 vahvat tööd, neist 3 loovtööd (ühe luuletuse, ühe essee, ühe ajaleheartikli) ja 8 kohtulahendit. Kõige populaarsemaks kaasuseks oli kriminaalkaasus „Vabadus juua", kus alkohoolikust Artur vingumürgituse tagajärjel õnnetult surma saab.
Selleaastane kaasuskonkurss oli pühendatud Riigikohtu 101. aastapäevale ning kandis järjekorranumbrit 16, loovtööde kategoorias sai töid esitada seitsmendat aastat.
Vanusegruppide parimaid autoreid ning nende juhendajaid, samuti loovkategooria võitjaid ja nende juhendajaid oodatakse 14. jaanuaril 2021 Riigikohtu 101. aastapäeva aktusele, kus neid tänab Riigikohtu esimees.
Konkursi tingimustega saab tutvuda siin: https://www.riigikohus.ee/kaasuskonkurss/2020/
Õpilasi juhendasid õpetajad Anna-Liisu Arukask ja Krista Savitsch.

 


5.06.20

 

Cultural heritage
in the context of
students' careers

 

Toimetaja: JANE TAMM