« Tagasi

Küsitlus "Menüü erisuse vajadus Harku valla haridusasutustes"

Harku vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond soovib välja selgitada, kui suur on Harku valla haridusasutustes vajadus tervislikest põhjustest tulenevate menüü erisuste järele. Palume kõikidel lapsevanematel vastata, kas ja millise arstlikult kinnitatud põhjuse (allergia, toidutalumatuse) tõttu vajab teie laps hetkel pakutavast kooli või lasteaia toidust erinevat menüüd. Selleks palume teil täita lühike küsimustik SIIN.  Küsimustikule vastamine võtab aega  ligikaudu 3 minutit. Kui teie peres on mitu last Harku valla haridusasutustes, palume vastata iga lapse kohta eraldi uue vastusena.
 
Küsimustiku tulemustest tehakse kokkuvõtlik ülevaade, selgitades välja, kui palju on Harku vallas lapsi, kes vajavad tervislikest põhjustest tulenevalt menüü erisusi Harku valla haridusasutustes.
 
Vastuseid ootame kuni 19. jaanuarini 2020

NB! Sama küsitlus on ka e-koolis ja 8. jaanuaril ilmuvas vanemate kuukirjas.


23.03.20

Cultural heritage
in the context of
students' careers

 

Toimetaja: PHILIP JAMES MILLS