« Tagasi

Harku Vallavolikogu otsus Tabasalu Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamise kohta

Lugupeetud Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilaste vanemad ja koostööpartnerid
 
Käesolevaga teavitab Tabasalu Ühisgümnaasium Harku Vallavolikogu otsusest meie kooli ümberkorraldamise kohta.
 
Harku Vallavalitsuse hallatava asutuse Tabasalu Ühisgümnaasiumi tegevus korraldatakse ümber alljärgnevalt:
 
1. IV kooliastme tegevus lõpetatakse 31.08.2021.a ja kool korraldatakse ümber põhikooliks nimega "Tabasalu Kool".
2. IV kooliastme õpilased arvatakse välja Tabasalu Ühisgümnaasiumist ning soovijatele võimaldatakse üleminek Tabasalu Gümnaasiumisse peale 2020/2021 õppeaasta viimase õppeperioodi lõppu. 
 
Teisisõnu Tabasalu Ühisgümnaasium sulgeb oma gümnaasiumiastme ning jätkab 1.-9. klassiastme põhikoolina. Samuti saab kool uue nime, milleks on Tabasalu Kool (Tabasalu Ühisgümnaasiumi õigusjärglane). 
Tabasalu hariduslinnakusse loodavas uues õppehoones alustab järgmisest õppeaastast tegevust Tabasalu Gümnaasium, mis on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigigümnaasium. Kõik meie praegused gümnaasiumiõpilased saavad soovi korral automaatselt oma õpinguid jätkata Tabasalu Gümnaasiumis.
 
Lugupidamisega
 
Martin Öövel
TÜG
direktor

10.03.21

 

VASTUVÕTT KOOLI  

 

Cultural heritage
in the context of
students' careers

 

Toimetaja: PHILIP JAMES MILLS