« Tagasi

10. klassidesse sisseastumine

Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga võetakse 2020/21.õ.a Tabasalu ÜG 10.klassi õpilasi vastu
kooli poolt määratud ainete keskmise aastahinde alusel.
 
Matemaatika-ettevõtluse õppesuunal arvestatakse järgmiste õppeainete keskmist hinnet:
matemaatika, eesti keel, keemia, füüsika ja inglise keel.
 
Kunst-keeled õppesuunal arvestatakse järgmiste õppeainete keskmist hinnet: eesti keel,
matemaatika, inglise keel, vene keel, ajalugu.
 
Võrdse keskmise hinde korral nimetatud ainetes on eelis õpilasel, kelle aastahinne on parem eelpool nimetatud järjekorras olevaid aineid arvestades. Näide: matemaatika-ettevõtluse õppesuunal on mitmel õpilasel keskmine hinne 3,9. Kui nimekiri on täitumas, siis on sissesaamise eelis õpilasel, kelle matemaatika aastahinne on kõrgem. Kui ka see on sama, siis vaadatakse hinnet eesti keeles/ keemias/ füüsikas/ inglise keeles.
 
Täpselt samuti kehtib võrdse keskmise hinde korral ainete järjekord ka kunst-keeled õppesuunas
(eesti keel, matemaatika, inglise keel, vene keel, ajalugu).
 
10.klassi õpilaste nimekirjas välistatakse ükskõik millises aines puuduliku trimestri- ja aastahindega ja täiendavale õppetööle jäetud õpilased. Erandkorras võetakse vabade õppekohtade olemasolul vastu ka ühe puuduliku trimestrihindega õpilane. Õpilasel ei tohi olla üheski trimestris mitterahuldavat käitumishinnet ega üldjuhul noomitusi.
 
10.klassi saab kool võtta üldjuhul õpilasi, kelle A-võõrkeel on inglise keel ja B-võõrkeel vene keel.
 
Esialgsed tulemused avaldatakse 18.juunil ARNO keskkonnas. Kui õpilane loobub 10.klassi
õpilaskohast, tuleb sellest koheselt teada anda ARNO keskkonnas.
 
Põhikooli lõputunnistused (originaalid) palume esitada kooli õpetajate tuppa 22., 25.-26.06 kell
9.00-12.00. Täpsem info tel 515 30 77, Maris Pirnipuu või kontakt@tyg.edu.ee.
 

5.06.20

 

Cultural heritage
in the context of
students' careers

 

Toimetaja: JANE TAMM