Tabasalu Ühisgümnaasiumi andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimustest saate eelkõige teada, mis andmeid me kogume, mis eesmärgil me neid
andmeid kasutame, kui kaua neid säilitame ning millised on teie õigused andmete töötlemisel.
Isikuandmete töötlemise täpsemad eesmärgid, õiguslikud alused, andmeliigid ja säilitustähtajad on
kajastatud andmetöötlustoimingute registris.